ZŠ Horšovský Týn - třída III.C
Mgr. Jitka Krbcová

domácí úložky
|<  <<  2/45    >>  >|
20.4.2023
psaníDnes jsme se podívali na zájmena. Ujasnili jsme si, že jsou to slova, která zastupují podstatná a někdy i přídavná jména a nebo na ně ukazují. Hezké vysvětlení najdete v učebnici na str. 14-141. V komiksových bublinách jsou zájmena vždy tučně vytištěna. Stejně tučně vytištěna jsou i ve cv. 2. Určitě si toto cvičení přečtěte a zájmena si najděte. V pracovním sešitě na str. 7 jsme udělali cv. 1, 2.
matematikaV matematice školní jsme procvičovali pořadí výpočtů i písemné sčítání a odčítání, viz příloha. V pracovním sešitě jsme dokončili str. 20. V Hravém početníku si udělejte na str. 27 třetí sloupeček.
prvoukaPři prvouce jsme se znovu věnovali jednotlivým částem kvetoucích rostlin - kořen, stonek, list, květ, plod. Děti ve škole pracovaly ve skupinách. Doma si látku můžete zopakovat z pracovního sešitu.
19.4.2023
psaníVyjmenovaná slova hravě, str. 31 (desky), cv. e).
matematikaPracovní sešit, str. 20, cv. 1, 2, 3, 4
18.4.2023
čteníHravá čítanka, str. 70, 71.
psaníDnes jsme psali tento diktát: Milan myslí bystře. Přemysl vidí nejlíp. Zbyněk bydlí blízko Litomyšle. Zítra začíná výstava hmyzu. Míša zpívá hlasitě. Včera byl neobyčejně silný liják. Vítek si vyšel vysoko do hor. V listopadu bývá sychravo. Pak jsme dokončili stranu 6 v pracovním sešitě.
matematikaMatematika, pracovní sešit, str. 19 - dokončit. Cvičení 6 děti dělaly jako samostatnou práci. Hravý početník, str. 27, první sloupeček.
prvoukaDnes jsme se dále prokousávali společnými znaky rostlin. Povídali jsme si o částech těla kvetoucích rostlin. V příloze najdete naskenované stránky 57 a 58 z učebnice. Projděte si je. Pak jsme udělali str. 49 v pracovním sešitě.
17.4.2023
psaníPracovní sešit, str. 6, cv. 1, 2. Dnes jsme se seznámili s dalším slovním druhem, s přídavnými jmény. Přídavná jména vyjadřují vlastnosti podstatných jmen. Ptáme se na ně otázkami "jaký, který, čí?". Např. Jaká/ý je lavice, šála, papír apod.? Za domácí úlohu mají děti udělat cv. 5 ze str. 135 v učebnici.
matematikaPracovní sešit, str. 19, cv. 1, 2, 3. Do M/Š jsme si udělali několik příkladů na pořadí výpočtů. Příklady najdete v příloze.
14.4.2023
psaníPracovní sešit, str. 5, dokončit stránku.
matematikaPracovní sešit, str. 43, celá stránka. Pracovali jsme podle zadání. Plánek v úkolu č. 4 si udělejte podle svého, nemusíte se držet toho, co najdete v příloze.
prvoukaDnes jsme se podívali na růst a vývoj rostlin a na jejich rozmnožování. V příloze najdete stránku z učebnice i z pracovního sešitu.
13.4.2023
psaníPracovní sešit, str. 4, cv. 7, 8. Str. 5, cv. 9 (spojit v pracovním sešitě a napsat do Čj/D, popřípadě do Čj/Š).
matematikaPracovní sešit, str. 16 celá. Str. 17, cv. 5 jsme udělali jako samostatnou práci na známky.
prvoukaDnes jsme si ujasnili, že všechny živé organismy (zvířata, lidé, rostliny) dýchají. Vdechují kyslík a vydechují kysličník uhličitý. Dýchají ve dne i v noci. Zatímco zvířata a lidé si živiny potřebné pro růst a rozvoj dokáží obstarat ve formě potraviny, rostliny si musí umět pomoci jinak, protože se nepohybují a nemohou si pro potravu nikam dojít. K tomu slouží proces, který se nazývá fotosyntéza a umí ho jen zelené rostliny. K fotosyntéze potřebují sluneční paprsky (světlo), oxid uhličitý a vodu. Díky fotosyntéze vznikne glukóza (cukr), kterou rostliny využijí pro svůj růst a vývoj a kyslík jako vedlejší produkt vyloučí do okolí. V příloze najdete naskenovanou stránku z učebnice i z pracovního sešitu. V pracovním sešitě jsme na str. 48 udělali pouze cv. 1. Dále si pusťte videa z následujících odkazů, kde je právě proces fotosyntézy a dýchání rostlin docela hezky vysvětlený. Dýchání a fotosyntéza Fotosyntéza
12.4.2023
psaníPracovní sešit, str. 4, cv. 4, 5, 6. Pak jsme jako pravopisné cvičení psali do Čj/Š první dva sloupečky ze cvičení, které najdete pod následujícím odkazem: Pravopisné cvičení
matematikaPracovní sešit, str. 18 - celá stránka. Tuto stránku jsme dělali postupně po jednotlivých cvičeních. Měli jsme tzv. zastávky, na kterých si děti jednotlivé úkoly kontrolovaly po dvojicích. Doma si práci na této stránce určitě rozvrhněte do několika menších úseků. Pracovní sešit, str. 17, cv. 4 (zápis, výpočet, odpověď).
11.4.2023
čteníHravá čítanka, str. 68, 69.
psaníDnes jsme se začali věnovat slovním druhům. Řekli jsme si, že česká slova se dají rozdělit do 10 hromádek, do 10 slovních druhů. Slovní druhy jsme si vyjmenovali (děti je mají ve třídě na nástěnce). Dále jsme si řekli, že pro každý slovní druh platí nějaká kritéria, podle kterých ten který slovní druh poznáme. Dnes jsme si řekli, jak poznáme podstatná jména: Jsou to názvy osob, zvířat, věcí, vlastností (např. pravdomluvnost) a dějů (např. mlčení). V pracovním sešitě si udělejte celou stranu 3. Věty ze cv. 1 jsme dělali do Čj/Š.
matematikaPracovní sešit, str. 17, cv. 1, 2, 3. Pokud někdo potřebuje, klidně si dál dělejte rozklad (vidličky). Úkol č. 2 jsme dělali do M/Š.
prvoukaHravá prvouka, str. 46.
5.4.2023
matematikaPracovní sešit, str. 15, dokončit celou stránku.
4.4.2023
čteníHravá čítanka, str. 40, 41
psaníVyjmenovaná slova hravě, str. 30, cv. b), následující strana, cv. c). Učebnice, str. 112-113, cv. 5, až ke slovu "liška" - do Čj/D, popř. do Čj/Š.
matematikaPracovní sešit, str. 14, cv. 5. Str. 15, cv. 1, 2.
prvoukaV příloze najdete stránku z učebnice, která se váže k Velikonocům. V pracovním sešitě si udělejte str. 47.
|<  <<  2/45    >>  >|

nahoru webmaster