ZŠ Horšovský Týn - třída IV.C
Mgr. Jitka Krbcová

domácí úložky
|<  <<  2/59    >>  >|
23.5.2024
psaníPracovní sešit, str. 33, cv. 1, pracovali jsme přesně podle zadání. Za domácí úlohu děti dostaly cv. 4c) až ke slovu "obydlí" ze str. 134 v učebnici. Dále v příloze najdete cvičení k vytištění. Je na něm 8 vět a děti v nich vyznačovali přísudek, podmět a základní skladební dvojici.
matematikaPracovní sešit, str. 18, cv. 5 a 6. Str. 25, cv. 5 - rýsujte postupně po jednotlivých krocích v zadání.
vlastivědaDnes jsme završili učivo o přemyslovských králích. V příloze jsou naskenované stránky z učebnice i všechny tři stránky v pracovním sešitě.
22.5.2024
psaníPracovní sešit, str. 32, cv. 5. Do školního sešitu jsme udělali rozbor věty: Nejznámějším nástrojem byl pěstní klín. (slovní druhy, základní sklad. dvojice, mluvnické kategorie u slovesa a u podstatných jmen(, viz příloha.
matematikaPracovní sešit, str. 18, cv. 4 (převodní tabulky má každý u sebe a navíc je najdete v pracovním sešitě na úplně posledním listě). Pracovní sešit, str. 25, cv. 4.
přírodovědaV učebnici si přečtěte povídání o vodě, jako nezbytné součásti pro život člověka, str. 95. Poznámky jsou v příloze.
21.5.2024
psaníDnes jsme psali tento diktát: mezi stromy, dva motýli, za devatero horami, v jeteli, do pusy, s penězi, do hlavy, s čápy a orly, s cibulí, na chvíli, za palmami, k řediteli, příkré srázy, zajímavé úkazy, slyšíme pávy V pracovním sešitě na str. 32 si udělejte cv. 2, 3, 4.
matematikaPracovní sešit, str. 18, cv. 1, 2, 3. převodní tabulky by děti měly mít u sebe, popř. je najdete v pracovním sešitě na str. 7 úplně vzadu. Stránka má sice č. 7, ale je to úplně poslední stránka. Str. 25, cv. 2.
vlastivědaPři vlastivědě jsme začali probírat přemyslovské krále. V příloze najdete naskenované stránky z učebnice. Povídali jsme si jen o Přemyslu Otakaru I., Anežce České a Václavu I.
20.5.2024
čteníDnes jsme četli text, který se nám hodil do vlastivědy. V příloze ho najdete jak v PDF, tak ve Wordu. Všem chybějícím dětem jsem ho dala do sešitů, které jsem posílala domů. Z jedné strany je doplňování slov z nabídky a na té druhé budete vypočítávat desátky.
matematikaPracovní sešit, str. 17, cv. 6 a 7. Str. 25, cv. 1. Hravý početník ze 3. třídy, str. 30, třetí a čtvrtý sloupeček.
psaníPracovní sešit, str. 32, cv. 1. Do Čj/Š děti jako samostatnou práci psaly z učebnice na str. 133, cv. 4 b) až ke slovu "souhlasu".
17.5.2024
psaníPracovní sešit, str. 31, cv. 2, 3. Za domácí úlohu děti dostaly cv. 4a) v učebnici na str. 133. Cvičení mají psát až ke slovu "barvami".
matematikaDnes jsme si zavedli pojem osa úsečky a naučili jsme se hledat střed úsečky. Vše je dopodrobna vysvětleno v učebnici na str. 129. V příloze najdete to, jak jsme si vše narýsovali a popsali ve škole. V příloze je také zadání a konstrukce trojúhelníka, který jsme společně při hodině dělali.
16.5.2024
psaníPracovní sešit, str. 31, cv. 4. Opět jsme nejdříve hledali určitá slovesa a podle jejich počtu jsme určovali počet vět v souvětí. Do školního sešitu jsme si udělali rozbor věty, viz příloha.
matematikaPracovní sešit, str. 16, cv. 2 a 4. Str. 17, cv. 2, 3. Cv. 4 a 5 ze str. 17 mají děti za domácí úlohu.
vlastivědaDnes jsme si dočetli povídání o životě v Čechách před tisíci lety. Do přílohy dám obě stránky z učebnice. V pracovním sešitě jsme udělali str. 12 a 13.
15.5.2024
psaníPracovní sešit, str. 29, cv. 3. Str. 31, cv. 1. Připomněli jsme si, že větný celek začíná velkým písmenem a končí tečkou, vykřičníkem nebo otazníkem. Dále jsme si připomněli, že věta jednoduchá má jen jedno určité sloveso. Pokud je jich víc, jde o souvětí. Kolik určitých sloves v souvětí najdeme, tolik vět v souvětí je. Určité sloveso je takové sloveso, u kterého můžeme určit osobu a číslo. Vzory a koncovky podstatných jmen, str. 25, cv. 10.
matematikaPracovní sešit, str. 16, cv. 6.Hravý početník ze 3. třídy, str. 30, první dva sloupečky.
přírodovědaPostupně si přibližujeme nezbytné životní podmínky člověka. Dne jsme se věnovali teplu a světlu. Přečtěte si text v učebnici na str. 94 - 95. Poznámky k tomuto tématu máte v příloze.
14.5.2024
psaníPsali jsme diktát, který najdete v pracovním sešitě na str. 29, cv. 4. Slova "křižovatce" a "automobily" jsme si napsali pod diktát a děti u nich samostatně určovaly pád, číslo, rod a vzor.
matematikaPracovní sešit, str. 15, cv. 6. Str. 17, cv. 1. Za domácí úlohu děti mají udělat pyramidu. Základ pyramidy jsme si opsali do M/D. Čísla děti nejdříve vynásobí šesti a teprve potom se pomocí odčítání staví pyramida. Odčítáme vždy menší číslo od většího. Zadání pyramidy máte v příloze.
vlastivědaPři hodinách vlastivědy se dále prokousáváme tím, jak se u nás žilo před tisícem let. V příloze najdete naskenované stránky z učebnice. Stranu 25 jsme probrali celou, na str. 26 jsme přečetli středověký jídelníček a vzdělání.
9.5.2024
matematikaDomácí úloha je zapsaná na Bakalářích, ale pro jistotu píši i sem. Učebnice, str. 108, cv. 3 - zápis, výpočet a odpověď do M/D.
9.5.2024
psaníPracovní sešit, str. 30, cv. 1. Básničky jsme si nejdříve přečetli, připomněli jsme si, co je to rým. Pak ve skupinkách děti vymýšlely svoje vlastní básničky pro děti. Vy doma jste na to sami, tak to pro vás bude trochu horší. Klidně hledejte inspiraci na internetu a pomozte si např. nápadem jiné básničky.
matematikaDnes jsme rýsovali. V 1. díle pracovního sešitu si otevřete str. 50. Udělali jsme cv. 1. - 4.. Vždy jsme si společně přečetli zadání, rýsování už dělal každý sám.
|<  <<  2/59    >>  >|

nahoru webmaster