ZŠ Horšovský Týn
třída 4.C

zprávy pro rodiče
1/49    >>  >|
22.5.2019
Sboreček a flétny pana uč. Libora Vostrackého
Ve čtvrtek 23. 5. už bude pan učitel ve škole a proběhne tudíž kroužek fléten i sboreček.
22.5.2019
Úkoly pro chybějící žáky ze dne 22. 5.
Český jazyk, uč. str. 164 - 165, cv. 1 a oranžový rámeček Pamatujte si: Vysvětlili jsme si, co to je několikanásobný podmět. Oranžový rámeček si přepište do školního sešitu. Matematika pracovní sešit, str. 29, cv. 3. Angličtina: Do English přeložte věty - Maminka sedí na židli. Lucy nedělá svůj domácí úkol. Sedí Tom na židli? Ano, sedí. (krátká odpověď).
15.5.2019
Úkoly pro chybějící žáky ze dne 15. 5.
Český jazyk - nakopírovanou domácí úlohu jsem poslala. Uč. str. 162, cv. 3 - ústně a, b. Str. 162 - 163, cv. 1 a), b) - a Pamatujte si na str. 162 - ústně. Matematiku jsme dne neměli.
13.5.2019
Úkoly pro chybějící žáky ze dne 13.5.
Český jazyk, uč. str. 161, cv. 1 - první 2 odstavce - písemně - v každé větě urči základní skladební dvojici i ostatní skladební dvojice. Přečti si oranžový rámeček na str. 161 a 162. Matematika pracovní sešit str. 18, cv. 1, 2. Vlastivěda: zápis do sešitu: Jagellonci na českém trůně - po smrti Jiřího z Poděbrad nastupují na český trůn Jagellonci - Vzrůstala moc a bohatství pánů - zavedeno nevolnictví - lidé nuceni k robotě.
10.5.2019
Úkoly pro chybějící žáky ze dne 9.-10.5.
Český jazyk uč., str. 159, cv. 4 - poslední 4 věty. Str. 160, cv. 6b) - písemně. Matematika, uč. str. 90 - celá (písemně cv. 2 - namalovat, ostatní ústně), str. 91 - žl. rámeček namalovat, cv. 1 - ústně, cv. 2 písemně. Vlastivědu mám nakopírovanou, děti ji dostanou po návratu do školy.
6.5.2019
Několik informací k tomu,co nás čeká
Vážení rodiče a milé děti, dovolte mi seznámit vás s tím, co nás v následujících dnech a týdnech čeká. V pátek 10. 5. všechny děti, které se ve škole učí anglickému jazyku, čeká divadelní představení v angličtině. Divadlo stojí 60 Kč a zaplatím ho z fondu. Do divadla půjdou jen ,,angličtináři". Němčináři zůstávají ve škole a učí se. Divadlo je naplánované od 8:30 do 9:30. Němčinářům vrátím 60 Kč. Děti doprovodí pan uč. Vostracký, protože já budu na krajském finále Štafetového poháru. Po návratu do školy bude ve třídě suplování. Z tohoto důvodu končí vyučování v 11:30. Další novinka: 14.5. provede Česká školní inspekce v naší třídě mezinárodní testování. Děti budou testované z matematiky a přírodovědy. Rodiče čeká vyplnění dotazníků. Informace si dnes děti nesou domů v obálkách. Rodiče mají možnost vyplnit dotazník on-line. Doporučuji tuto možnost využít. Pokud by někdo opravdu měl velké problémy s dostupností internetu, dostane dotazník vytištěný. Veškeré informace najdete v obálkách. Vyplněný ústřižek prosím pošlete po dítěti co nejdříve zpátky do školy. Testové úkoly si bude inspekce zadávat sama, já u toho nesmím být. Děti ze IV.C jsou šikulky. Vůbec nemusí mít strach, myslím, že testování zvládnou se ctí. Další informace se týká fotografování. Je naplánované na 16.5. Cenu fotografie třídy, skupinek a popř. jednotlivců ještě neznám. Až budu vědět něco bližšího, ozvu se a určitě si vše zapíšeme do Žákovské knížky. Další novinky se týkají dopravního hřiště. Na podzim jsme byli poprvé, teď nás čeká druhé kolo. Naše třída se opět bude půlit. První polovina pojede 17.5. a druhá pak 20.5. Kdo kdy pojede budeme ještě domlouvat. Tak, pro tuto chvíli je to všechno. Je toho dost, co? To zvládneme. Hezký zbytek dne přeje Jitka Krbcová
3.5.2019
Úkoly pro chybějící žáky ze dne 2. - 3. 5.
Matematika pracovní sešit str. 17 - dokončit, str. 36 - celá kromě úkolu č. 2. Matematika učebnice str. 89, cv. 5 - první dva sloupečky a zkoušky. Český jazyk, str. 152, cv. 5 - písemně a v odpovědích podtrhat slovesa v podmiňovacím způsobu. Angličtina pracovní sešit, str. 16, cv. 1.
30.4.2019
Úkoly pro chybějící žáky ze dne 30.4.
Matematika pracovní sešit str. 17 dokončit. Český jazyk, uč. str. 153, cv. 6 a) - ústně, b) - písemně jen 5 sloves, ostatní ústně, c) - písemně, d), e) - ústně. Ve čtvrtek píšeme z vlastivědy na přemyslovské krále - Přemysl Otakar i. - Václav III. - jen to co je v poznámkách v sešitě.
29.4.2019
Úkoly pro chybějící žáky ze dne 29.4.
Matematika pracovní sešit str. 17, cv. 1, 2. Český jazyk učebnice, str. 150, cv. 1 - celé ústně. Str. 152, cv. 4 - písemně. Vlastivěda - zápisky do sešitu: Jan Hus a jeho doba - za vlády Václava IV. země v úpadku - šlechta ještě více utiskuje poddané - církev nesmírně bohatne, aby mohla žít v přepychu prodává odpustky - Jan Hus začal kázat proti lakomé církvi - kázal pro prostý lid v Betlémské kapli - církev prohlásila Husa za kacíře - Hus odjíždí do Kostnice obhájit se - byl odsouzen a 6. 7. 1415 upálen
26.4.2019
Úkoly pro chybějící žáky ze dnů 24. - 26. 4.
Matematika pracovní sešit str. 16, cv. 4 a 6, str. 17, cv. 3, str. 33, cv. 3, str. 34 cv. 3 - do geometrie. Český jazyk pracovní sešit str. 28, cv. 6. Učebnice str. 155, cv. 2 a, b, c - písemně, 1a, b - ústně. Matematika učebnice, str. 87, cv. 6.
1/49    >>  >|

nahoru webmaster