ZŠ Horšovský Týn - třída III.C
Mgr. Jitka Krbcová

domácí úložky
1/34    >>  >|
30.9.2022
čteníHravá čítanka, str. 19.
psaníPracovní sešit, str. 10, cv. 4, str. 11, cv. 6, 7, 8, 10.
matematikaPracovní sešit, str. 37, cv. 2 - 6. Str. 12, cv. 1 - 5.
prvoukaPracovní sešit, str. 7, cv. 2b), 3.
29.9.2022
psaníČeský jazyk, pracovní sešit, str. 10, cv. 2, 3, 5.
matematikaPracovní sešit, str. 14, cv. 1, 2, 3, 6.
prvoukaPracovní sešit, str. 7, cv. 1, 2. Sousední státy jsme si ukazovali na mapě (Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko). Na obrázcích jsme si ukázali i všechny státní symboly - malý a velký státní znak, text hymny, vlajku, pečeť i vlajku prezidenta. Ve cv. 2 si tedy škrtnete jen T. G. Masaryk, V. Havel, KRNAP, Svatováclavská koruna.
27.9.2022
čteníHravá čítanka, str. 18.
psaníPsali jsme diktát z učebnice, str. 21, cv. 6 - první 4 věty. Pracovní sešit, str. 10, cv. 1.
matematikaPracovní sešit, str. 13 - dokončit, str. 14, cv. 5.
prvoukaHravá prvouka, str. 6, cv. 1, 2, 3.
26.9.2022
čteníHravá čítanka, str. 17, dokončit.
psaníPracovní sešit, str. 9, cv. 5, 7. Učebnice, str. 20, cv. 4 - do Čj/D.
matematikaUčebnice, str. 19, cv. 2 - první dva sloupečky do M/Š, příklady jsme počítali pomocí rozkladu. Pracovní sešit, str. 11, cv. 3, str. 13, cv. 1, 3.
23.9.2022
psaníČeský jazyk, pracovní sešit, str. 8, cv. 4, str. 9, cv. 6. U cv. 6 jsme na linky v pracovním sešitě napsali jen nová správná slova a věty jsme psali do sešitu. U cv. 6a) jsme na linku v pracovním sešitě psali jen ta slova s písmenem ě a věty jsme říkali jen ústně.
matematikaMatematika, pracovní sešit, str. 36 - celá.
prvoukaPracovní sešit, str. 5 - celá. U cv. 5 jsme jen malovali červené vykříčníky, cv. 6 mají děti doma za úlohu a parník jsme skládali společně při hodině.
22.9.2022
psaníČeský jazyk, pracovní sešit, str. 7, cv. 6. Str. 8, cv. 1, 2, 3 - pracovali jsme podle zadání.
matematikaPracovní sešit, str. 11, cv. 1 a), 2a), b), c), d). V příloze najdete tabulku, se kterou jsme pracovali ve škole i naskenovaný list z učebnice, bez kterého se při řešení úkolů neobejdete.
prvoukaPracovní sešit, str. 4, dokončit celou stránku.
21.9.2022
čteníHravá čítanka, str. 16 - 17. Text jsme si přečetli a stihli jsme jen úkol č. 1, 2, 3.
psaníČeský jazyk, pracovní sešit, str. 7, cv. 5. Dále jsme si připomněli psaní a čtení slabik bě, pě, vě, mě. Otevřete si učebnici na str. 18 a přečtěte si oranžovou tabulku !Zopakujte si:. Do Čj/Š si opište tato slova: kolo, les, park, mrkev, květ, leden, okolo, krb, zrak, lavice. Slova rozdělte na slabiky a udělejte hláskovou stavbu (kolečka, křížky). Nezapomeňte na slabikotvorné r (viz tabulka v učebnici na str. 14).
matematikaPracovní sešit, str. 10, cv. 1 - 4, 7.
20.9.2022
čteníHravá čítanka, str. 14, 15. Přečtěte si povídání O nevyřáděném dědečkovi a splňte úkoly na str. 15.
psaníZačali jsme diktátem: U rybníka sedí rybáři. Chytají kapry. Nad vodní hladinou krouží vážky a motýlci. V trávě lezou brouci. Vzhledem k tomu, že doma nemáte sešit na diktáty, napište to do Čj/Š. Pak si otevřete pracovní sešit na str. 7 a udělejte si cv. 7 - celé. Pracujte podle zadání.
matematikaMatematika, str. 9 - celá stránka kromě cv. 5.
prvoukaPracovní sešit, str. 4, cv. 1, 2.
19.9.2022
čteníHravá čítanka, str. 12 - 13.
psaníPracovní sešit, str. 6, cv. 4 celé podle zadání. Správné řešení najdete v příloze. Učebnice, str. 16, cv. 4a) - první 3 řádky do Čj/D.
matematikaPracovní sešit, str. 8, cv. 8, cv. 5, str. 9, cv. 3.
16.9.2022
psaníPracovní sešit, str. 6, cv. 1, 2, 3. Ve cvičení 1 jsme na řádku vypsali všechny měkké i tvrdé slabiky. V příloze najdete všechna cvičení hotová tak, jak jsme je dělali ve škole.
matematikaPracovní sešit, str. 8, cv. 6 - 8. Str. 35, cv. 5, 6.
prvoukaPracovní sešit, str. 3, cv. 3 a 4. U cvičení 3 jsme mluvili o tom, která místa jsou pro nás nebezpečnější než ta ostatní: křižovatky, přechody pro chodce, protože někteří řidičí je nerespektují, místa bez chodníků, pohyb po parkovišti apod. Každý si pak na linku napsal ta místa, se kterými se při cestě do školy potkává. Scénky ze cv. 4 jsme si přehráli. Vy si doma o těchto situacích můžete popovídat.
1/34    >>  >|

nahoru webmaster