ZŠ Horšovský Týn - třída 1.C
Mgr. Jitka Krbcová

domácí úložky
1/12    >>  >|
14.5.2021
čteníVe Slabikáři jsme se nejdříve vrátili na str. 99, kde jsme si přečetli povídání „O potůčku“ a přečetli jsme si úkol s tužkou, ve kterém jste doplňovali počáteční písmenka do dětských jmen. Hádanky v modrém a růžovém rámečku pro nás nepředstavovaly žádný problém. Jednu z hádanek si vyberte a opište ji do písanky (viz DÚ Psaní). Na str. 100 jsme si přečetli všech 5 sloupečků se slovy. V těchto sloupečcích si budete trénovat čtení slov se slabikami di/dy, ti/ty, ni/ny. V úkolu s hvězdičkou jsme kroužkovali správná slova. Podle velkého obrázku uprostřed stránky jste poznali, že si v úkolu s tužkou budeme číst o našem hlavním městě, Praze. Povídání si tedy přečtěte a červeně vyznačená písmenka popořadě dopište do mřížky.
psaníPísanka, str. 24, úkol se srdíčkem. Ve Slabikáři na str. 99 jsou v barevných rámečcích 2 hádanky. Jednu z nich si vyberte a opište do písanky. Nezapomeňte pod hádanku dopsat její řešení a můžete přidat i obrázek.
matematikaHravý početník, str. 28, 1. a 2. sloupeček, 3. sloupeček je dobrovolný.
prvoukaPři online hodině jsme si ověřili, že dny v týdnu zvládáme na jedničku. V pracovním sešitě jsme na str. 41 udělali úkol č. 1, 2 a 3. Samostatně si pak udělejte cv. 3 na str. 42.
13.5.2021
čteníNa začátku hodiny jsme si nejdříve zkontrolovali, jak se vám povedlo najít rýmy ke slovům „vdolek a těsto“. Ve Slabikáři na str. 98 jsme v úkolu se srdíčkem spojovali ptáčka se správným zvukem. V úkolu s tužkou bylo několik hlavolamů. Jejich vyluštění bylo pro nás hračka. Ani úkol s kytičkou nám nedělal větší problémy: oddělovali jsme od sebe jednotlivá slova. Doma si budete číst na str. 99, úkol s kytičkou „O potůčku“. Dále si dopíšete počáteční jména dětí v úkolu s tužkou na str. 99. Nezapomeňte, že jména se píší na začátku s velkým písmenem.
psaníPísanka, str. 23 – dole – rozlousknete hlavolamy a napíšete jejich řešení. Na str. 24 je úkol s hvězdičkou. Do tohoto úkolu opíšete jména dětí ze Slabikáře, str. 99. To jsou ta jména, do kterých jste doplňovali počáteční velké písmenko.
matematikaV pracovním sešitě jsme dokončili str. 62. Na str. 63 jsme zvládli udělat úkol 1 a 2. U obou těchto úkolů jsme využívali toho, že umíme číslo rozložit na desítky a jednotky. Za domácí úlohu si udělejte první dva sloupečky na str. 27 v Hravém početníku.
12.5.2021
čteníDnes jsme pracovali s rýmy. Ve Slabikáři na str. 98 je básnička „Byl jednou“. Básničku jsme si přečetli a barevně jsme si označili – podtrhli rýmy. Rýmy jsme barevně označovali i v úkolu vedle básničky: Hledej rýmy. Doma, samostatně, si znovu přečtěte tu dlouhou básničku.
psaníI při psaní zůstaneme u rýmů. V písance na str. 23 je úkol s hvězdičkou. Ke každému slovu máte dopsat rýmy podle Slabikáře. My jsme si rýmy barevně podtrhli, takže pohodička! Jsou tam však dvě slova, k nimž musíte rým vymyslet sami. Hlavolamy ve spodní části stránky nedělejte/nepište.
matematikaV pracovním sešitě jsme se opět věnovali sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky. Na str. 62 jsme zvládli první cvičení – práce s číselnou osou. Cv. 2, 3 a 6 si udělejte za domácí úlohu.
11.5.2021
čteníNa začátku hodiny jsme se vrátili k povídání o Toníkovi, který se nerad myl a ptáčci se mu posmívali. Pak už jsme se dostali ve Slabikáři na str. 97. Tam je začátek pohádky O neposlušných kůzlátkách. Začátek pohádky jsme si přečetli a zbytek jsme si jednak dovyprávěli a zároveň jsem vám tuto pohádku přečetla ve veršované podobě. Pokud doma máte knížku, ve které je pohádka O kůzlátkách, dnes je ta pravá chvíle, abyste si ji přečetli. Jindy vám čte pohádku maminka (tatínek, babička, dědeček), dnes si to vyměníte a pohádku budete číst vy. Řekněte mamince (tatínkovi …) ať se natáhne na gauč, udělejte jim k tomu kávu (čaj, jiné pití …) a krásně jim pohádku přečtěte. Pokud knížku doma nemáte, budete číst pouze ten text ve Slabikáři. Dále jste dostali dobrovolný úkol: namalovat obrázek z pohádky O neposlušných kůzlátkách. Obrázek mi neposílejte, ale příští týden ho přineste do školy. Těším se na ně! Pak jsme udělali úkol s kytičkou: stejnou barvou jsme kroužkovali jednotlivé členy zvířecí rodiny. Básničku ve spodní části stránky jsme si společně přečetli a podle ní jsme malovali úkol s tužkou.
psaníPísanka na str. 22. Nejdříve budete psát členy zvířecích rodin (tatínek, maminka, mládě). Pokud se vám všechna zvířátka nevejdou na daný řádek, využijte dvou volných řádek ve spodní části stránky. Dále přepíšete básničku o žluté tužce a hrušce.
matematikaV pracovním sešitě na str. 61 jsme udělali cv. 1, 2, 3 a 6. Doma si sami uděláte cv. 4, 5 a 7. Pohodička, nic těžkého!
10.5.2021
čteníNa dnešní online hodině jsme nejdříve četli o Toníkovi, který se nerad myl, Slabikář, str. 96. Povídání o Toníkovi si budete číst i doma. Pak si každý sám zkusil doplnit jména do křížovky a tajenku jsme si zapsali do mřížky. Vedle křížovky je básnička „Co už umím“. I tuhle básničku si ještě přečtěte sami.
psaníPísanka, str. 21, opište všech 12 jmen. Nezapomeňte, že ve jménech se vždy na začátku píše velké písmenko. Úkol s hvězdičkou je dobrovolný. Pokud se rozhodnete ho udělat, určitě nepište 10 jmen spolužáků, to je moc.
matematikaDnes jsme společně pracovali na str. 60. Udělali jsme úkol 1 a 3. Úkol 2 a 6 jsme začali, doma si ho dokončíte. Udělejte si i cv. 5 a 7.
7.5.2021
čteníDnes jsme se ve Slabikáři nejdříve vrátili na str. 93 a udělali jsme si úkol se s hvězdičkou. V každé větě jsme zakroužkovali správné slovo. Na str. 95 jsme si nejdříve přečetli jednotlivé sloupečky se slovy a pak už jsme se vrhli na pohádku O řepě. Pohádku jsme si i zahráli. Přes víkend ji znovu přečtěte.
psaníV písance jsme dopsali str. 19 - pokračovali jsme v psaní dnů v týdnu. Kolik se vám jich tam vejde, tolik jich bude. Za úlohu si udělejte celou stranu 20.
matematikaPracovní sešit, str. 60, cv. 4.
prvoukaPracovní sešit, str. 39, cv. 2. (Doplňte trup, ocas, nohy, hlava). Cv. 3 - spojili jsme dvojice kartiček a do věty jsme doplnili slovo "hospodářská".
6.5.2021
čteníVe Slabikáři jsme si četli povídání "Co je rok?". Děti si samostatně udělaly úkol se srdíčkem. Kroužkovaly nebo podtrhly správný konec věty. Na str. 93 jsme si udělaly úkol se srdíčkem - čtení a úkol s tužkou - malování. Za domácí úkol si znovu přečtěte povídání "Co je rok?" na str. 94.
psaníPísanka, str. 19 - opsat básničku. Dny v týdnu ve spodní části stránky nepište. Psali jsme tento diktát: Vidí myšku, hned ji chytí, očima si přitom svítí. Pod diktát si napište řešení hádanky a můžete přidat obrázek.
matematikaPracovní sešit, str. 59, cv. 4, 5. Hravý početník, str. 26, 1. sloupeček.
4.5.2021
matematikaPracovní sešit, str. 51, cv. 6, 7, 8. Str. 58, cv. 1, 2, 3. Hravý početník, str. 25 - všechny 3 sloupečky.
4.5.2021
čteníSlabikář, str. 91, úkol s tužkou a úkol se srdíčkem. Pracovali jsme podle zadání. Str. 92 - čtení textu "Proč maminka Adámka nechce". Úkol se srdíčkem na str. 92 zatím nedělejte.
psaníPsali jsme diktát: štika, kapr, husa, motýl, kuře, kotě, slůně, kůň. Písanka, str. 17, úkol s hvězdičkou: ke každému písmenku jsme psali 3 zvířata. Věty ve druhé části stránky - opsat na řádky s pomocnými linkami.
30.4.2021
čteníDnes jsme se podívali na další slabiku, ve které slyšíme/čteme více hlásek, než tam je písmenek. Ve slabice „mě“ – slyšíme/vyslovujeme: m-ň-e. Ale píšeme jen „mě“. Hláska „ň“ je schovaná v písmenku „ě“. Ve Slabikáři na str. 90 jsme si slabiky „mě“ zakroužkovali ve žlutém sloupečku. Doma si žlutý sloupeček znovu přečtěte. Číst budete i povídání „Měsíc květen“. Měsíc květen začíná už v sobotu, tak to máme akorát.
psaníDnes budete mít opět radost, protože v písance vás čeká jenom prvních 5 řádek na straně 16. Úkol s hvězdičkou zatím nepište.
matematikaPři online jsme dnes matematiku neměli. Úkol ale bude! V pracovním sešitě na str. 56 vás čeká cv. 10 a 11.
prvoukaVětšinu domácích a hospodářských zvířátek určitě umíte. Některá jsme si připomněli písničkou „Když jsem já sloužil“. Ve škole zpívat nemůžeme, doma ale ano. Posílám odkaz na písničku, kdyby si ji někdo chtěl doma pustit znovu. Když jsem já sloužil Pak jsme už otevřeli pracovní sešit na str. 38. Stejnou barvou jsme kroužkovali zvířecí maminku a její mládě.
1/12    >>  >|

nahoru webmaster