ZŠ Horšovský Týn - třída IV.C
Mgr. Jitka Krbcová

domácí úložky
1/50    >>  >|
28.11.2023
matematikaPracovní sešit, str. 13, cv. 1 - 4. V příloze najdete naskenované cvičení na pořadí výpočtů. Toto cvičení mají děti za domácí úlohu.
vlastivědaDnes jsme se zaměřili na pohoří ČR. Pracujte s mapou, kterou máte v učebnici. Pracovní sešit, str. 15 - celá.
psaníPracovní sešit, str. 18, cv. 2, 3. Do Čj/Š si děti zkusily samostatně udělat větný rozbor věty: Malý pes podlezl pod rozbitým plotem. Určete: slovní druhy, základní skladební dvojici, u podst. jmen "pes" a "plotem" určete pád, číslo a rod. U slovesa "podlezl" určete osobu, číslo, čas.
24.11.2023
matematikaVzhledem k velké nemocnosti u nás ve třídě jsem se dnes nepouštěla do nového učiva - konstrukce trojúhelníku. Zůstali jsme jen u kružnic. Dokončili jsme str. 42. Úkol s olympijskými kruhy si udělejte na papír nebo do sešitu na rýsování (několika dětem jsem ho dnes stačila dodat).
psaníPracovní sešit, str. 18, cv. 1. V tomto cvičení se musíte určit, na jaké písmeno začíná kořen slova. Pokud je to "z", bude ve slově zdvojené "zz" - rozzlobený. Pokud kořen začíná na jiné písmeno, doplníme "z". Pracovní sešit, str. 27, cv. 4. Za domácí úlohu děti dostaly cv. 4 na str. 20. I v tomto cvičení se děti musí zaměřit na to, čím začíná kořen slova. Pokud začíná na "j", píši "je". Pokud začíná na jiné písmeno, doplňuji "ě". Úkol 4a): osobní jména podtrhněte a seřaďte je podle abecedy do Čj/Š.
23.11.2023
psaníPracovní sešit, str. 27, cv. 3. Učebnice, str. 26, cv. 4 - opět si musíte pohlídat, na jaké písmeno začíná kořen slova. Pokud začíná na "j", ve slově je slabika "bje". Pokud začíná na jiné písmeno, ve slově je slabika s písmenem "ě". Do školního sešitu jsme psali jen slova, ve kterých jsme doplňovali chybějící písmena. U vypsaných slov jsme pak určovali slovní druhy. Na závěr hodiny pak děti samostatně dělaly doplňovací cvičení. Původně jsem myslela, že ho pak ještě přepíšeme do Čj/Š, ale časově jsme to nestihli. Tak jen doplňte chybějící i,í/y,ý. Některým chybějícím dětem jsem už vytištěné cvičení předala, ostatním dodám na pohovorech s rodiči.
matematikaUčebnice, str. 43, cv. 2 - slovní úlohu jsme dělali společně, str. 44, cv. 2 - tuto slovní úlohu děti dělaly samostatně na známky a slovní úlohu č. 5 na str. 45 mají děti za domácí úlohu. Ve zbytku hodiny jsme v rámci zajímavého úkolu písemně dělili, až se z nás kouřilo, ale tuhle aktivitu vám domů nepošlu, chybějící děti se s ní seznámí při nejbližší příležitosti ve škole.
vlastivědaDne jsme se začali podrobněji věnovat povrchu ČR. Nejdříve si vezměte učebnici a přečtěte si text na str. 19 - 22. Všechna místa, o kterých se v textu mluvilo, jsme si ukázali i na mapě. Děti používají mapku z konce učebnice. Vysvětlili jsme si i o stoupající nadmořské výšce - nížiny, pahorkatiny, vrchoviny, hory. V pracovním sešitě si udělejte str. 14.
22.11.2023
matematikaPracovní sešit, str. 12 - dokončit.
psaníPracovní sešit, str. 17, dokončit. U doplňování ě/je se vždy musíte podívat, na co začíná kořen slova. Pokud začíná na písmeno "j" - doplňujete slabiku "je". Pokud začíná na jiné písmeno, doplňujete "ě". Např. běžky - kořen běh, doplňuji "ě". Kruhový objezd - kořen jezd, doplňuji "je". U slabik "pě" ani nemusíte přemýšlet, protože v češtině slabika "pje" neexistuje. Prac. sešit, str. 27, cv. 1, 2 - domácí úloha.
přírodovědaDnes jsme začali živočichy. Skupinu živočichů jsme si rozdělili na dvě skupiny podle toho, zda mají/nemají vnitřní kostru a páteř. V příloze najdete materiály, které jsem dětem vytiskla a děti si je lepily do sešitu. Vytištěné je mám i pro chybějící děti. Nakopírované materiály si můžeme předat na zítřejších pohovorech.
21.11.2023
psaníDnes jsme při hodině stačili jen napsat diktát. Najdete ho v pracovním sešitě na str. 26, cv. 5
matematikaPracovní sešit, str. 12, cv. Dnes jsme začali pracovat s aritmetickým průměrem. Dostali jsme se k tomu, že aritmetický průměr je součet hodnot všech prvků vydělený počtem prvků. Tzn. 1. dítě má 3 pastelky, 2. dítě 2 pastelky a 3. dítě 4 pastelky. 3 + 2 + 4 = 9, 9:3=3. Jedno dítě má průměrně 3 pastelky. Pracovní sešit, str. 12, cv. 1, 2, 3. Hravý početník pro 3. třídu, str. 23, první dva sloupečky.
vlastivědaDnes jsme uzavřeli kapitolu o mapách a orientaci v krajině. Děti samostatně zpracovaly str. 13 v pracovním sešitě.
20.11.2023
psaníPracovní sešit, str. 16, cv. 1 (dole) a str. 17, cv. 2. Za domácí úlohu děti dostaly cv. z učebnice. Str. 56, cv. 6, až ke slovu "kouř".
matematikaUčebnice, str. 42 - uprostřed stránky je zopakování několika pojmů, ústně si je zopakujte i doma. Do M/Š paku udělejte cv. 2 a 3. Slovní úlohu děti ve škole dělaly na jedničky. Pak jsme si ji vysvětlili společně. Na naskenované stránce jsem už neměla moc místa, tak jsem odpověď napsala vedle zadání, viz příloha.
16.11.2023
psaníPracovní sešit, str. 16, cv. 4, str. 26 dokončit. Pak jsme si do školního sešitu společně psali slova / výrazy, u kterých měly děti rozlišit, zda jde o předponu nebo předložku (viz příloha).
matematikaPracovní sešit, str. 11, celá. Dnes jsme pracovali s daty. U cv. 3, 5 jsme opravdu pracovali s daty sesbíranými ve třídě. Vy doma si k uvedeným počtům můžete připočítat i sebe (barvu očí a oblíbený sport). Učebnice, str. 42, cv. 4 (zápis, výpočet, odpověď).
vlastivědaPracovní sešit, str. 12 - celá.
15.11.2023
psaníPracovní sešit, str. 16, cv. 2, 3. Učebnice, str. 24, cv. 3 - do Čj/Š.
matematikaPracovní sešit, str. 10 - dokončit.
přírodovědaDnes jsme uzavřeli učivo o rostlinách. Dovysvětlili jsme si jen rozdíl mezi jednotlivým květem a květenstvím, viz příloha. Ve zbytku hodiny měly děti samostatnou práci na shrnutí učiva o rostlinách. Při plnění úkolů mohly používat sešit i učebnici. Samostatnou práci vám ale domů nepošlu, tak jen doma prolistujte sešit, ať se utvrdíte např. v tom, co dýchají rostliny, čím přijímají živiny a vodu apod.
14.11.2023
psaníPsali jsme diktát z pracovního sešitu, str. 15, cv. 2 - až ke slovu "pod ním". Dále jsme trénovali stavbu slova (předpona, kořen, přípona) na Školákově. Školákov stavba slova
matematikaMatematika, pracovní sešit, str. 10, cv. 9, 10, 13. Slovní úlohu jsme dělali do M/Š.
vlastivědaPracovní sešit, str. 11. Na celé stránce v podstatě nebylo nic, co bychom neznali ze š. třídy z prvouky.
13.11.2023
psaníPracovní sešit, str. 26, cv. 2, str. 15 - dokončit stránku.
matematikaPracovní sešit, str. 10, cv. 7, 8.
psaníUčebnice, str. 56, cv. 5 do Čj/D, popř. do Čj/Š.
1/50    >>  >|

nahoru webmaster