ZŠ Horšovský Týn - třída III.C
Mgr. Jitka Krbcová

zprávy pro rodiče
|<  <<  52/54    >>  >|
4.10.2020
Září je za námi
Vážení rodiče a milé děti, máme za sebou první měsíc ve škole. Nejdřív mi dovolte, abych vám napsala bližší informace ke kroužku angličtiny, se kterým zítra (5.10.) začínáme. Vyučování skončí normálně v 11:30. Na konci poslední hodiny odvedu všechny děti, které jsou přihlášené na kroužek, do jídelny. Naobědvají se a přijdou zpět do třídy. Pak teprve začne kroužek. Nejspíše začneme o pár minut déle, ale nechci děti poslat na oběd až po kroužku, aby se v jídelně zbytečně nemíchali se staršími dětmi. Po skončení kroužku (12:25) odvedu družinové děti do družiny a ostatní do šatny. Na kroužek nic nepotřebujete. Zápisové lístky jste mi odevzdali. Vzhledem k tomu, že kromě 2 dětí všichni ostatní na kroužek chodí, z fondu jsem koupila dětem desky na materiály, které budou postupně dostávat. Šlo o 5Kč na dítě. Těm dvěma dětem, které nebudou na kroužku, peníze vrátím, aby měli všichni ve fondu stejně. Dále z fondu zaplatím i částku 70Kč na dítě za čtvrtky, papíry na kopírování apod. Je to částka, kterou platí všechny děti ve škole. Tím pádem nám ve fondu zbývá 125Kč na dítě. Tak, to by bylo ke kroužku a k fondu. Jak jsem již výše zmínila, září je za námi. Je to fofr, viďte? Už umíme 6 písmenek - 4 souhlásky a 2 samohlásky. Zatím musím všechny děti pochválit. Všichni probraná písmenka umí bez chyby přečíst. Všichni je i umí ze skládací abecedy podle diktátu poskládat do řádku na lavici. Bezva! Občas se trošku někteří perou s tím, jak písmenko správně umístit do mřížky k danému slovu. Vždy si upřesníme, zda danou hlásku slyšíme na začátku, na konci nebo uprostřed. Pokud je uprostřed, slovo si rozložíme na slabiky a hledáme, ve které slabice hlásku slyšíme a zda je v té dané slabice na začátku nebo na konci atd. Neházejte flintu do žita, za chvíli to půjde všem. Při matematice všichni bez problémů počítají do 5. V uplynulém týdnu jsme si vysvětlili větší a menší a ukázali jsme si, jak vypadají znaménka nerovnosti. Pracovně jim říkáme zobáčky. V pondělí ještě uděláme rovná se a můžeme vesele porovnávat. Vzhledem k tomu, že už je říjen, začnu kromě jedniček dávat i dvojky. V listopadu pak přidáme trojky atd. Pevně ale věřím, že jedničky budou ve velké převaze. Přeji hezký zbytek neděle, pohodový následující týden, hlavně buďte všichni zdrávi a opatrujte se. Jitka Krbcová
2.10.2020
Práce na doma pro chybějící děti ze dne 2.10.
Moje první psaní, str. 24 - píšeme tentokráte tužkou. Sešit máme mírně nakloněný doleva. Pozor, ať čáry nepadají na nos. Živá abeceda, str. 22-23 celé kromě úkolu se srdíčkem na str. 23. Prvouka, str. 7 celá. Pracujte podle zadání.
1.10.2020
Práce na doma pro chybějící děti ze dne 1.10.
Moje první psaní, str. 23, psaní prohnuté čáry zdola nahoru s listem lípy - nejdříve udělejte středovou prohnutou čáru zdola nahoru a pak přidáváte okraje listů. Okraje se naopak píší shora dolů. Živá abeceda, str. 21, vyvodili jsme si písmenko AÁaá. U cvičení s hvězdičkou jsme si nejdříve určili počet slabik a pak jsme kroužkovali modře malá aá a červeně velká AÁ. Nové písmenko jsme hledali a kroužkovali i ve cvičení se srdíčkem. U úkolu s kytičkou jsme si do mřížky nejdříve položili písmena A a pak jsme si řekli, že ve slově ananas slyšíme ještě i písmenko s, které už také umíme a položili jsme ho do mřížky na správné místo. Písmenka jsme pak do mřížky napsali. Matematika, str. 17 - celá stránka kromě cvičení 5 a 6.
30.9.2020
Práce na doma pro chybějící děti ze dne 30.9.
Moje první psaní, str. 22, pracujte podle příkladu a šipek. Živá abeceda, str. 19, celá stránka - pracujte podle pokynů ve spodní části stránky. Str. 20, úkol s hvězdičkou - převyprávěli jsme si pohádku O veliké řepě - domalovali jsme za vnučku pejska, kočičku a nakonec myšku. Celý obrázek jsme vybarvili. Matematika, str. 15 - dokončili jsme stránku. Str. 16 celá. Znaménka menší - větší (my znamínkům říkáme zobáčky) píšeme zatím tužkou.
29.9.2020
Práce na doma pro chybějící děti ze dne 29.9.
Moje první psaní, str. 21 - linky děláme jednou čarou zleva doprava. Živá abeceda, str. 18 - pracujte podle pokynů. Zkuste si diktát písmen: M m P L s p l S P s - děti kartičky s písmeny skládají do řady zleva doprava. Matematika, str. 15, cv. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Pracujte podle návodu.
25.9.2020
Práce na doma ze dne 25.9.
Moje první psaní, str. 20. Trénujeme lehký posun ruky zleva doprava. Nejdříve jsme si čáru vyměřili nad papírem a teprve pak jsme ji malovali. Živá abeceda, str. 16-17 celé. Pracujte podle pokynů ve spodní části stránky. Str. 18 - do prázdných políček položte k malému písmenku velké a naopak. Nic nevpisujte ani nevybarvujte. Str. 20, úkol se srdíčkem - písmenka vybarvěte podle zadání. Barevné příklady, str. 3 - dokončete černokněžníka podle zadání pod obrázkem. Prvouka, str. 6 - pracujte podle zadání ve spodní části stránky.
24.9.2020
Práce na doma pro chybějící děti ze dne 24.9.
Moje první psaní, str. 19 celá. Spojujete všechny dvojice bodů. Vždy si spojení 2 bodů zkuste nejdříve nad papírem, říkali jsme si, že tu čáru nejdříve vyměříme, a pak teprve spojte. Každou čáru 3 krát obtáhněte. Živá abeceda, str. 15, dokončete. Úkol s hvězdičkou - vytleskáváme slabiky a pomocí teček a čárek je zapíšeme k obrázku. U každého obrázku jsme si řekli, kde slyšíme hlásku s. U úkolu s kytičkou - nejdříve vytleskáme a zapíšeme slabiky, ujasníme si, ke slyšíme s a pak položíme kartičku s písmenkem s do mřížky. Nakonec písmenko S do mřížky zapíšeme. Úkol s tužkou čtěte. Str. 16, úkol s hvězdičkou. Slovo jsme si řekli, vytleskali jsme a zapsali jsme si slabiky a modře jsme zakroužkovali malé p a červeně velké P. Matematika, str. 14, cv. 1, 2, 3, 4. Pracujte podle zadání. Barevné příklady, str. 3 -vybarvujeme políčka pouze s číslicí 1 a 2.
23.9.2020
Omluva a práce z matematiky pro chybějící děti ze dne 23.9
Omlouvám se, ale zapomněla jsem ještě napsat úkol z matematiky. Takže: matematika, str. 12 dokončit. Str. 13, cv. 1 a 2. Pracujte podle zadání. Barevné příklady, str. 4, cv. s kytičkami ve spodní části stránky.
23.9.2020
Práce na doma pro chybějící děti ze dne 23.9.
Moje první psaní, str. 18 - celá stránka. Pracujte podle zadání, šipkami je naznačeno, jak se ovály a kličky dělají. Živá abeceda, str. 14 dokončit stránku. Pracujte podle pokynů ve spodní části stránky. Prvouka, str. 5, celá. Pracujte podle pokynů ve spodní části stránky.
23.9.2020
Informace ohledně pátku 25.9.
Dne 25.9. NENÍ ředitelské volno. Záleží na zvážení zákonného zástupce, zda dítě pošle do školy. Případná absence bude omluvena v úterý 29.9. v žákovské knížce.
|<  <<  52/54    >>  >|

nahoru webmaster