ZŠ Horšovský Týn - třída III.C
Mgr. Jitka Krbcová

zprávy pro rodiče
|<  <<  51/52    >>  >|
20.9.2020
Novinky z naší třídy
Vážení rodiče a milé děti, tak máme za sebou další týden ve škole. Už jsme zase o něco chytřejší. Při hodinách matematiky počítáme do 5. Zkoušíme diktáty čísel. Já diktuji čísla, děti zleva doprava skládají kartičky s čísly do řady. Jde nám to skvěle. Při češtině se už pereme s prvními písmenky. Umíme m a l. Vždy si řekneme a ukážeme, že písmenko má 4 podoby: velké a malé tiskací a velké a malé psací. Písmenko hledáme v textu, zkoušíme rozeznat sluchem, zda ve slově vyskytuje a pokud ano, jestli je na začátku, uprostřed nebo na konci slova. Trénujeme už i pokládání kartiček s písmenky do mřížek u obrázků slov obsahujících to dané písmenko. Pokud je hledané písmenko na začátku nebo na konci, pak není problém. Pokud je písmenko uprostřed slova, zkoušíme určit přesnou pozici. Slovo dělíme na slabiky a posloucháme ve které slabice ho uslyšíme. Slabiky jsou v mřížkách naznačené tučně. Nevěšte hlavu, pokud to někomu hned nepůjde, to natrénujeme. Dále se postupně prokousáváme cviky, které nám mají pomoci uvolnit ruku na psaní. Cviky nejdříve trénujeme ve vzduchu, ty těžší pak i na mazací tabulce, pak teprve jdeme psát na papír. Na papír stále píšeme progresou. Neustále si také připomínáme správné sezení u psaní i správný úchop psacího náčiní. Děti si možná stěžují na to, že jsme ještě nebyli cvičit v tělocvičně. Vzhledem k pandemii koronaviru a vzhledem ke krásnému počasí jsem přesvědčená, že každý den půlhodinka pobytu na školní zahradě udělá pro zdraví nás všech více, než cvičení v tělocvičně. Tam vyrazíme, jakmile nám počasí nedovolí chodit ven. Pak už budeme mít hodiny tělocviku přesně podle rozvrhu. Hezký zbytek víkendu a opatrujte se. Jitka Krbcová
18.9.2020
Práce na doma pro chybějící děti ze dne 18.9.
Moje první psaní, str. 15. Nacvičujeme dolní oblouk. Nezapomeňte na procvičení ruky před psaním a při psaní pak na správné držení psacího náčiní a lehké klouzání ruky po papíře. Živá abeceda, str. 12 - celá stránka. Pracujte podle pokynů ve spodní části stránky. Kdo domů dostal nakopírovaný papír, zkusí si najít v říkance Mnoho máku... písmenka velká M a zakroužkuje je červeně a malá m a zakroužkuje je modře. Do mřížek pak poskládejte M na správné místo a pak ho do té mřížky i zapište. Na druhé straně papíru si udělejte cv. 2. V prvouce jsme si i tentokrát povídali o chování ve třídě při vyučovací hodině. Kdo chtěl, mohl si vybarvit celý obrázek, jen děti, které se chovají špatně zůstanou nevybarvené.
17.9.2020
Práce na doma pro chybějící děti ze dne 17.9.
Moje první psaní, str. 14, nácvik horního oblouku. Obloučky jsme si nejdříve zkoušeli ve vzduchu, pak na mazacích tabulkách a nakonec v sešitě. Nezapomeňte si procvičit ruku před psaním. Živá abeceda, str. 11, celá. Pracujte podle pokynů ve spodní části stránky. Matematika, str. 10 celá. Opět pracujte podle pokynů u každého cvičení.
16.9.2020
Práce na doma pro chybějící děti ze dne 16.9.
Moje první psaní, str. 13. Ležatou osmičku jsme si nejdříve zkoušeli ve vzduchu, pak na mazací tabulce. Pokud ji máte doma, použijte ji. Pokud tabulku nevlastníte, zkuste si ležatou osmičku nejdříve na papír a pak teprve do písanky. Každou osmičku si děti obkrouží tak 5 krát. Živá abeceda, dnes jsme si vyvodili písmenko m. Ukázali jsme si, že každé písmenko má 4 podoby: velké tiskací, malé tiskací, velké psací a malé psací. Hledali jsme písmenko m ve jménech a ve slovech, a to jak v psaných tak i v mluvených. Vždy jsme se pokusili říct, zda hlásku m slyšíme na začátku, na konci nebo uprostřed slova. V ŽA jsme si udělali cvičení s hvězdičkou na str. 10. Pracovali jsme podle pokynů ve spodní části stránky. Matematika, str. 9 celá. Počítali jsme věci na obrázcích z pohádek, vybarvili jsme kuličky na počítadlech, správné puntíky na kostce, černobílé obrázky: správný počet jsme zakroužkovali, můžete i vybarvit, špatný počet jsme škrtali. Na str. 10 si udělejte cvičení 3. Pracujte podle pokynů. Prvouka, pracovali jsme na str. 4. Dívali jsme se na obrázek a říkali jsme si co vidíme, co je dobře a co je špatně. Děti, které se chovají správně jsme si vybarvili.
15.9.2020
Práce na doma pro chybějící děti ze dne 15.9.
Moje první psaní, str. 11 - dodělali jsme vajíčka okolo kuřátek a pak jsme tečkovali zrní. Nezapomeňte na procvičení ruky před začátkem psaní. Dále jsme udělali i stranu 12. Kreslíme soustředné kruhy kolem květů. Každé obkroužení udělejte tak pětkrát. Živá abeceda, str. 9 celá. U cvičení s hvězdičkou jsme jen vyznačovali slabiky. Nic jsme neškrtali. U cvičení se srdíčkem jsme malovali černou progresou. Matematika: Vyvodili jsme číslo 4, počítali jsme do 4. Zařadili jsme si kartičky s číslem 4 a s puntíky do desek. Do pracovního sešitu jsme nepsali. Za domácí úkol mají děti nakopírovaný papír. Vybarvují obrázek podle geometrických tvarů. Nakopírovaný papír jsem chybějícím dětem poslala po sourozencích. Eliška, která je na dovolené, tento úkol dělat nebude.
14.9.2020
Práce na doma pro chybějící děti ze dne 14.9.
Moje první psaní, str. 10. Děláme vajíčka kolem kuřátek, už trénujeme správný sklon písma. Ruka lehce klouže po papíru. Živá abeceda, str. 8 celá. Pracovali jsme podle pokynů ve spodní části stránky. Kočičky jsme zakroužkovali stejnou barvou jako jejich klubíčka. Matematika, str. 8 celá. Opět jsme pracovali podle pokynů u jednotlivých cvičení. Pak jsme si vzali prázdný papír A5 (velikost malého sešitu), přeložili jsme ho napůl a vznikla nám tak levá a pravá polovina. Podle diktátu jsme pak malovali: 2 červená srdíčka na levou polovinu, 1 modrou hvězdičku na levou polovinu, 1 žluté sluníčko na pravou polovinu, 3 zelené míče na levou polovinu, 2 modré mráčky na pravou polovinu a jednoho černého ptáčka na pravou polovinu.
13.9.2020
Druhý týden ve škole je za námi
Vážení rodiče, mám pro vás jen několik málo informací. Během následujícího týdne už probereme první písmenko. Mějte tedy v pohotovosti desky - zásobníky na písmenka. Nové písmenko děti vždy dostanou den předem nerozstříhané. Vy si ho doma rozstříháte, dáte do zásobníku a hlavně podepíšete. Dále vás poprosím, zda byste dětem pořídili kartonové desky A4 na sešity. Necháme si je ve škole a budeme do nich zakládat výkresy. Předchozí třída desky z 1. třídy používala až do 5. ročníku. Fungovalo to skvěle. Nekupujte žádné drahé a nemusí být úplně ty nejobjemnější. Další věc: ve čtvrtek jsem si vybrala od dětí žákovské knížky a do pátku jsem tam zapsala známky, které děti doposud nasbírali. Budu to tak dělat každý týden. Vždy ve čtvrtek si nechám ŽK a zapíšu do nich známky za celý týden. Do žákovských knížek jsem vložila i zápisové lístky na Angličtinu hrou, kterou se zájemci z naší třídy, povedu. Lístky prosím vyplňte a pošlete mi je zpět do školy. Angličtina začne až od října, tzn. od 5.10. 2020. V pátek jsme si s dětmi rozdali i nabídku dětského knižního klubu. Nabídek bylo víc, protože jste dostali i katalogy z jara, které si kvůli zavřeným školám k dětem nedostaly. Součástí každého katalogu je i objednací lístek. Pokud máte o nějakou knihu zájem, lístek vyplníte, odstřihnete a pošlete po svém prvňáčkovi do školy. Pokud byste chtěli o nějakou knihu z katalogu napsat Ježíškovi, dejte mi prosím vědět spolu s objednacím lístkem a až knížky přijdou, zařídím předání Ježíškovi - vám, tak aby se děti nic nedozvěděly. A to nejlepší nakonec! Ve fotogalerii je už první album s fotkami z naší třídy! Tak se jukňete. Opatrujte se. Jitka Krbcová
11.9.2020
Práce na doma pro chybějící děti ze dne 11.9.
Moje první psaní, str. 8 - 9. Spirálky točíme na obě strany. Nezapomeňte si před psaním procvičit prstíky a při psaní myslete na to, abyste netlačili na progresu. Živá abeceda, str. 7, cv. s hvězdičkou a cvičení se srdíčkem. Pracujte podle pokynů ve spodní části stránky. Barevné příklady, str. 2 - horní rámeček. Pracujte podle zadání. Prvouka, str. 3,cv. 1. Tužkou jsme na volné místo namalovali naši školu. Obrázek jsme se pokusili zjednodušit. Namalovali jsme obdélník na ležato, po stranách jsme pak k němu domalovali čtverce. Nad čtverce jsme udělali špičaté střechy a špičky střech jsme nad obdélníkem spojili. Do čtverců i do obdélníku jsme namalovali 2 řady oken, do obdélníku ještě dvoje vchodové dveře. Okna jsme nepočítali. Každý jich namaloval jiný počet. Obrázek jsme vybarvili.
10.9.2020
Roušky ve škole
Vážení rodiče a milé děti, jak víte ve společných prostorách školy jsme teď všichni povinni nosit roušky. Musím pochválit 1.C - všichni ji měli a všichni měli i igelitový sáček na to, aby si měli kam roušku odložit. Doporučuji do aktovky přibalit i roušku náhradní. V případě potřeby je pak kam sáhnout. Klidně přibalte i náhradní igelitový sáček. Myslím, že nás čeká poměrně dlouhé období s rouškami, tak ať to zvládneme. Vzhledem k hezkému počasí navrhuji i to, abyste dětem na roušky přidělali gumičky tak, aby si ji mohly pověsit na krk. Při pohybu po škole ji musí mít na obličeji a venku si ji mohou sundat, tak ať nemusíme venku řešit kam s rouškou. Opatrujte se a všem přeji hlavně hodně zdraví. Jitka Krbcová
10.9.2020
Práce na doma pro chybějící děti ze dne 10.9.
Živá abeceda, str. 6 celá - pracujte podle zadání ve spodní části stránky. Moje první psaní, str. 6 a 7, Ruka je položená na papíře a při psaní zlehka klouže. Matematika, str. 6, cv. 3, str. 7 celá - pracujte podle pokynů.
|<  <<  51/52    >>  >|

nahoru webmaster