ZŠ Horšovský Týn
třída 5.C

zprávy pro rodiče
|<  <<  4/71    >>  >|
21.5.2020
Řešení úkolů ze dne 20.5.
Český jazyk a matematiku najdete na zshtyn.cz. Řešení angličtiny, mé skupiny ze dne 19.5. Aj, 79, cv. 5: 2. John likes riding his bike. 3. Mary likes playing the piano. 4. Tom likes swimming. 5. Mike likes playing ice-hockey. Aj, 82, cv. 11 1. rozhovor: hobby, games, tennis, team, Centre 2. rozhovor: free, music, singer, jméno oblíbeného zpěváka, instrument, piano
20.5.2020
Práce na doma 20.5. a řešení úkolů ze dne 19.5.
Český jazyk: Udělejte si cv. 4 na naskenované straně 36 z pracovního sešitu z českého jazyka. (19.5.) V tomto cvičení si procvičíte jak určování podmětů, tak přísudků. Doporučuji si podměty i přísudky podtrhávat (podmět rovnou čarou, přísudek vlnovkou). Pak se podívejte v učebnici na str. 183 na oranžovou tabulku. Mluví se tam o nevyjádřeném podmětu. Kdybychom v textu stále opakovali podmět, bylo by to slohově nevhodné a určitě by se nám takový text četl špatně. Např. Eliška byla včera u nás. Odešla až po Večerníčku. Z kontextu je jasné, že po Večerníčku odešla Eliška. Poznáme to i ze slovesa – přísudku – odešla (Eliška). Cvičení na nevyjádřený podmět si uděláme až zítra. Matematika: Stále sčítáme a odčítáme zlomky se stejným jmenovatelem. Udělejte si cv. 21, 23 na str. 96 Přírodověda: Přečtěte si kapitolu „Pumpa v našem těle“ na str. 80 – 81 a ze strany 81 si opište poznámky.
19.5.2020
Práce na doma 19.5.
Český jazyk: Naskenovaná strana 36 z pracovního sešitu z českého jazyka. Najdete tam cvičení 3, které se opět věnuje několikanásobnému podmětu. Přečti si větu, vyznač podmět (klidně si vyznačte i přísudek, podmět se vám pak bude lépe hledat). Pak tu samou větu zkus napsat s podmětem několikanásobným. Např: Ke krmítku se slétali různí ptáci. Ke krmítku se slétali vrabci, sýkorky a pěnkavy. Naskenovaná strana z pracovního sešitu je na zshtyn.cz. Matematika: Posuneme se trošku dál v učivu o zlomcích. Níže najdete odkaz. Klikněte na něj a objeví se vám Matýskova matematika, kde je krásně vysvětleno sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem. Není to opravdu nic těžkého. Musíte si pohlídat, zda ve zlomcích, které chcete sčítat nebo odčítat, je stejný jmenovatel. Jmenovatele opíšu a čitatele sečtu nebo odečtu. Pak si udělejte cv. 18 na str. 95. A abyste nezapomněli počítání příkladů, kde se procvičuje pořadí výpočtů, tak si ještě udělejte cv. 20 na str. 95. Odkaz na Matýskovu matematiku: zshtyn.cz. Angličtina, moje skupina: Pracovní sešit, str. 79, cv. 5. Zde budeme používat vazbu he/she likes …..-ing. Po like se používá ingový tvar – playing – hraní, swimming – plavání apod. Nezapomeňte, že věty ve cvičení jsou ve 3. osobě jednotného čísla, takže likes. Dále si udělejte cv. 10 na str. 82 – doplňte slova do vět.
19.5.2020
Řešení úkolů ze dne 18.5.
Řešení angličtiny ze dne 19.5. Aj, 78, cv. 3 I want to wash the dishes, I don´t want to read a book. I want to do homework, I don´t want play football. I want to go to bed, I don´t want watch TV. I want to go shopping, I don´t want to read the paper. I want to listen to radio, I don´t want to cook dinner. Aj, 81, cv. 8 I want to read the paper. I want to dance. I want to ride the bike. I want to play football. I want to watch TV. Řešení českého jazyka a matemtiky najdete na zshtyn.cz. A jedna velká pochvala pro 5.C. K dnešnímu dni bych děti, které mi ještě neodevzdali pracovní list z pátku 15.5. spočítala na prstech jedné ruky. Chválím všechny ty, kteří mi svoji práci poslali. Jmenovat nebudu, každý z vás ví, kdo poslal a kdo ne. A mezi těmi, kteří mi PL poslali bylo hodně těch, kteří měli svoji práci bez jediné chybičky. Paráda. Kvíz byl tentokrát poměrně těžký, tak si nedělejte hlavu z toho, že výsledky nebyly takové, jaké byste si asi přáli. Přesto několik z vás udělalo test se skvělými výsledky. Při zobrazování skóre testu se pak vždycky koukněte, kde jste chybovali. Příště už tu chybu neuděláte.
18.5.2020
Práce na doma 18.5.
Český jazyk: Dnes se podíváme, jak ve větě poznáme několikanásobný podmět. Především musím umět najít podmět jako takový. Najdu ho pomocí přísudku a otázky Kdo? Co?. Někdy se ale stane, že je podmět vyjádřen ne jedním, ale více výrazy. Např. Po dešti se v lese objevily hříbky, křemenáče, bedly a holubinky. Jednotlivé členy několikanásobného podmětu oddělujeme čárkou nebo spojujeme spojkou. Spojkou spojujeme obvykle poslední dva členy. Toto shrnutí najdete v učebnici na str. 181 v oranžovém rámečku. Pozorně si ho prostudujte. Pak se podívejte na cv. 1 na str. 180-181. Cvičení si přečtěte. Pak ze zeleně označených vět vypište základní skladební dvojice – právně v nich by se měl několikanásobný podmět objevit. Např. Jana a Mirka četly Pak si udělejte cv. 2 na str. 181. Budete do vět doplňovat několikanásobné podměty. Např. Na jaře se k nám vracejí z teplých krajin čápi, vlaštovky nebo jiřičky. Matematika: 94, cv. 12. S podobným cvičením jsme se už potkali při testování v pololetí, takže nic nového. U zlomků zatím zůstaneme i u dalšího úkolu: Str. 95, cv. 17. Vlastivěda: Přečtěte si kapitolu „Období vlády jedné strany“ na str. 74 – 77 a vypište si poznámky „A co je důležité“ ze str. 77. Angličtina, moje skupina: Pracovní sešit, str. 78, cv. 3 – Na řádce jsou vždy 2 obrázky činností, které chcete a nechcete dělat. Věty tvoříte v 1. osobě jednotného čísla – já. Zápor není těžký – přidám jen „don´t“. Takže: I wan to … a I don´t want to… Cvičení 8 na str. 81 je také jednoduché – Opět v 1. osobě jednotného čísla – já – píšete, co chcete dělat.
15.5.2020
Práce na doma 15.5.
Na stránkách zshtyn.cz je pro vás uložen, stejně jako každý pátek, pracovní list. Je tam ve Wordu i v PDF. Vyplněný pracovní list mi opět pošlete na mail nebo na WhatsApp. Dále na stránkách zshtyn.cz najdete i kvíz. Tentokrát čtěte otázky o hodně pozorněji než jindy. U některých otázek najdete v závorce číslo. To číslo udává, kolik správných odpovědí u otázky je. Pokud je tedy v závorce číslo 3, otázka má 3 správné odpovědi.
15.5.2020
Řešení úkolů ze dne 14.5.
Řešení úkolů ze dne 14.5. najdete na zshtyn.cz. Potěšilo mě, kolik z vás mi včera poslalo list ze čtení i z vlastivědy. Mám je uložené, ale ještě jsem je nestihla opravit a poslat vám je zpět. Vydržte, prosím. Našlo se i dost angličtinářů z mojí skupiny, kteří mi poslali i dobrovolný úkol. Ten ještě můžete posílat i nadále.
14.5.2020
Práce na doma 14.5.
Český jazyk: Dnes vás čeká pracovní list ze čtení. Správné řešení pracovního listu bude k dispozici zítra. Pracovní list ke stažení je na zshtyn.cz. Matematika: Stále trénujeme zlomky. Dnes si udělejte cv. 15 na str. 94. Nic těžkého, už jsme dělali podobné příklady. Všechno jsou to jednotky času, tak si musíte uvědomit, jaký je vztah mezi hodinami a minutami, popř. mezi minutami a dnem. Vlastivěda – pracovní list. Součástí pracovního listu je i práce s videomateriálem. Odkaz je součástí PL a já vám ho zároveň uložím i zvlášť. Odkaz i pracovní list najdete na zshtyn.cz. Ten, kdo si chce vysloužit jedničku z vlastivědy, tak mi PL pošlete na mail nebo na WhatsApp. Musíte ale během dneška, protože zítra budu správné řešení dávat na zshtyn.cz. Angličtina, moje skupina: Pracovní sešit, str. 81, cv. 8 – I want to … - podle bublin doplňte činnosti, které chce ten někdo udělat – pište vše v 1. osobě jednotného čísla – já. Na str. 80 je cv. 7 – přečti si věty a poznej kdo je kdo. Spoj větu se správným obrázkem. Úkol pro dobrovolníky a správné angličtináře. Klikni na odkaz na zshtyn.cz. Splň, vyfoť a pošli. Nejdříve dopište do vět povolání a podle to číslo před větou dopíšete k obrázkům. Něco už umíte, něco si domyslíte a je to. Vyplň, Finish, Check my answers …, vyfoť výsledek a pošli paní učitelce. Dále máte na zsthyn.cz uložené ještě 2 odkazy na písničku a video want to... Tak si poslouchejte a zpívejte.
14.5.2020
Správné řešení úkolů ze dne 13.5.
Správné řešení najdete na zshtyn.cz.
13.5.2020
Práce na doma 13.5. a řešení úkolů ze dne 12.5.
Český jazyk: Pokračujeme v práci s přísudky jmennými se sponou. Na str. 179 je cv. 4. Jsou tam věty. Ve větách jsou slovesné přísudky. Tyto věty máme vyjádřit jinými větami, ve kterých budou přísudky jmenné se sponou. Např.: František Hrubín psal verše. František Hrubín byl básník. Je to jen několik vět, tak pište jak tu větu původní, tak tu nově utvořenou. Přísudky podtrhněte vlnovkou. Matematika: Uč. str. 93, cv. 6, 9. Řešení úkolů ze dne 12.5. najdete na zshtyn.cz. V řešení je malování a podtrhávání, takže sem to nejde vložit. Dále: skoro polovina dětí mi ještě neposlala pracovní list ke dni Matek! Je středa! Kvíz ze 7.5. stále nemá hotový 11 dětí! Omlouvám se těm, kteří si své úkoly plní na výbornou a musí toto číst. Chápu, že situace není jednoduchá, ale nemyslím si, že úkolů by bylo moc, pracovní listy a kvízy dáváme pravidelně a vždy u všech úkolů najdete i podrobné instrukce. Úkoly na stránky dávám denně, abyste věděli, co musíte v ten daný den udělat. Nezapomeňte, že součástí konečné známky na konci školního roku, je hodnocení snahy při plnění zadávaných úkolů při vyučování na dálku v době, kdy jsou zavřené školy. Ze srdce se mi příčí někomu vyhrožovat, ale jinou možnost už nemám. Jitka Krbcová
|<  <<  4/71    >>  >|

nahoru webmaster