ZŠ Horšovský Týn
třída 5.C

zprávy pro rodiče
|<  <<  2/50    >>  >|
6.6.2019
Úkoly pro chybějící žáky ze dne 6.6.
Vlastivěda - Přečtěte si Marii Terezii a Josefa II na str. 95 - 97. Kartička s výpisky na doplnění je už nalepena v sešitě. Pak jsme si zapsali ještě několik důležitých informací o baroku - viz uč. str. 94 - umělecký sloh, složitý a zdobný, mramor a zlato, sochy v pohybu. Český jazyk pracovní sešit str. 9, cv. 4a), str. 10, cv. 3a). Do Čj-Š jsme si napsali větu: Děti se koupaly na koupališti. Určili jsme slovní druhy, u sloves a podstatných jmen jsme určili mluvnické kategorie, našli jsme základní skladební dvojici. Ke slovu ,,koupali se" jsme psali infinitiv - koupat se. Slovo ,,koupat" se jsme pak vyčasovali v obou číslech a v přítomném čase.
5.6.2019
Úkoly pro chybějící děti ze dne 5.6.
Matematika pracovní sešit str. 21, cv. 1. Český jazyk učebnice - do M-Š si napsat poučku z učebnice ze str. 174 - podmět v množném čísle rodu mužského neživotného. Pracovní sešit str. 8 - celá. Str. 10, cv. 1 a 2. Angličtina pracovní sešit, str. 21, cv. 10. Pozor! Došlo ke změně v termínech testování. Přírodovědu budou děti psát 12.6. a Český jazyk 14.6.
4.6.2019
Úkoly pro chybějící žáky ze dne 4.6.
Diktát: Jarní příroda Přišlo jaro. V tomto období rozkvétají stromy. Ve větvích zpívají pěnkavy a kosi. Včely opylují květy bledulí. Pestří motýli se třepetají nad květinami. V potoce plavou pstruzi. V lesích rostou hřiby, bedly a lišky. Na zelených mezích dovádí chlapci se psy a děvčata vyjí věnce z lučního kvítí. Český jazyk učebnice, str. 172, cv. 1 ústně. Do Čj - Š si zapište oranžový rámeček. Pracovní sešit str. 8, cv. 1. Při matematice jsme trénovali různé typy příkladů - písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení, zaokrouhlování, převody jednotek, zlomky. Můžete se inspirovat v učebnici. Matematické minutovky, str. 30, cv. 59 - nejdříve vypočítejte, výsledek zaokrouhlete na stovky a pak výsledky součtů seřaďte podle velikosti. Udělejte jen první polovinu cvičení. Angličtina - pracovní sešit str. 18, celá stránka. Nakopírované cvičení po někom pošlu.
30.5.2019
Úkoly pro chybějící žáky ze dne 30.5.
Český jazyk pracovní sešit, str. 5, cv. 1, cv. 2 písemně do Čj-D nebo do Čj-Š. Matematika pracovní sešit, str. 20, cv. 2, 3, 4. učebnice str. 106, cv. 2 - 3. sloupeček (žlutý). Vlastivěda - přečtěte si str. 93 - 94 v učebnici. Nakopírovaný papír s poznámkami dostanou děti po návratu do školy.
28.5.2019
Úkoly pro chybějící žáky ze dne 27. a 28. 5.
Pracovní sešit Čj - Shoda přísudku s podmětem - str. 2 celá. Učebnice str. 170, cv. 4 - písemně - převést do množného čísla, podtrhnout podmět a přísudek a zakroužkovat koncovku -a v přísudku. Dnes jsme probrali, jaká je koncovka v přísudku, pokud je podmět v rodě ženském a čísle množném - str. 171 - Pamatujte si: - oranžový rámeček si opište do Čj-Š. Cvičení 1 na str. 170 - 171 jsme udělali ústně. Napsali jsme si také diktát: Kočky a myši žily na válečné noze. Vždy to dopadlo stejně. Kočky pár myší pochytaly. Proto se jednou na poli sešel myší sněm. Jeden myšák prohlásil, že je třeba kočky vystrašit. Jmenoval se generálem a vybral si několik velitelů. Bitva začala a stejně skončila. Myši se rozutekly. Našly si útočiště v dírách a skrýších. Dostaly pěkně za vyučenou. Matematika - pracovní sešit, dokončit str. 19. Do sešitu na M si vypočítejte: 3/4 z 8 =, 2/9 z 81 =, 7/5 z 20 =, 3/6 z 36 =, 2/8 z 96 =, 2/7 ze 77 =, 2/3 z 54 =, 8/10 ze 100 =. Pracujte podle příkladu: 3/4 z 8 = 8 : 4 . 3 = 2 . 3 = 6. Angličtina, pracovní sešit str. 14, cv. 11, str. 21, cv. 9, str. 23, cv. 1. Připomínám, že zítra 29.5. končí vyučování v 11:30. Do žákovské knížky jsme si zapsali, že se třídní výlet uskuteční 19.6. Pojedeme do Prahy a vybíráme 400 Kč.
24.5.2019
Úkoly pro chybějící žáky ze dne 24.5.
Český jazyk učebnice, str. 169, cv. 2 - ústně, přečtěte si i oranžový rámeček Pamatujte si! Matematika pracovní sešit str. 37 celá, str. 38, cv. 1 a), b), c), cv. 2 a), b), c). Ani u jednoho cvičení nedělejte za d). Angličtina - do English si přeložte tyto věty: Lucy a Jana tancují. My hrajeme tenis. Lyžuješ? Ano, lyžuji. Ann čte nějakou zajímavou knihu. Pracovní sešit, str. 17 - přečíst, doplnit názvy památek a text u obrázků přeložit na linky ve spodní části stránky.
22.5.2019
Sboreček a flétny pana uč. Libora Vostrackého
Ve čtvrtek 23. 5. už bude pan učitel ve škole a proběhne tudíž kroužek fléten i sboreček.
22.5.2019
Úkoly pro chybějící žáky ze dne 22. 5.
Český jazyk, uč. str. 164 - 165, cv. 1 a oranžový rámeček Pamatujte si: Vysvětlili jsme si, co to je několikanásobný podmět. Oranžový rámeček si přepište do školního sešitu. Matematika pracovní sešit, str. 29, cv. 3. Angličtina: Do English přeložte věty - Maminka sedí na židli. Lucy nedělá svůj domácí úkol. Sedí Tom na židli? Ano, sedí. (krátká odpověď).
15.5.2019
Úkoly pro chybějící žáky ze dne 15. 5.
Český jazyk - nakopírovanou domácí úlohu jsem poslala. Uč. str. 162, cv. 3 - ústně a, b. Str. 162 - 163, cv. 1 a), b) - a Pamatujte si na str. 162 - ústně. Matematiku jsme dne neměli.
13.5.2019
Úkoly pro chybějící žáky ze dne 13.5.
Český jazyk, uč. str. 161, cv. 1 - první 2 odstavce - písemně - v každé větě urči základní skladební dvojici i ostatní skladební dvojice. Přečti si oranžový rámeček na str. 161 a 162. Matematika pracovní sešit str. 18, cv. 1, 2. Vlastivěda: zápis do sešitu: Jagellonci na českém trůně - po smrti Jiřího z Poděbrad nastupují na český trůn Jagellonci - Vzrůstala moc a bohatství pánů - zavedeno nevolnictví - lidé nuceni k robotě.
|<  <<  2/50    >>  >|

nahoru webmaster