ZŠ Horšovský Týn
třída 5.C

zprávy pro rodiče
|<  <<  2/54    >>  >|
25.10.2019
Úkoly pro chybějící žáky ze dne 25.10.
Český jazyk, uč. str. 29, cv. 2. Připomněli jsme si co je to ,,kořen" a slova příbuzná (viz. rámeček str. 28-29). Matematika uč. str. 125, cv. 1. Str. 126, cv. 4a) - trojúhelníková nerovnost, náčrt, konstrukce.
24.10.2019
Úkoly pro chybějící žáky ze dne 24.10.
Matematika uč. str. 24, cv. 14. Hravý početník, str. 16, cv. 2.
23.10.2019
Úkoly pro chybějící žáky ze dne 23.10.
Hravý početník, str. 12, cv. 2, str. 11, cv. 3. Český jazyk, uč. str. 28 - 29 - přečetli jsme si oranžový rámeček (je to opakování), Cv. 1 - písemně, cv. 3 - ústně. Písemně str. 32, cv. 6a). Psli jsme tento diktát: Myslivec Milan se prochází po mýtině. Dnes zahlédl zmiji. Mihla se po kameni a zmizela. Malé myšky rejdí v trávě. V potoce se míhají líni. V trávě lezou hlemýždi. Vzduchem poletuje chmýří pampelišek. Na louce roste pelyněk a další léčivé byliny.
22.10.2019
Úkoly pro chybějící žáky ze dne 21.10.
Hravý početník, str. 16, cv. 1 - bez odhadu. Učebnice matematiky, str. 19, cv. 2. Český jazyk uč., str. 25 - 26, cv. 1 - celé ústně. Z oranžového rámečku si do Čj-Š vypsat tučně vytištěné výrazy s příklady. Cv. 2 písemně. Cv. 3a) ústně, 3b) - písemně. Angličtina pracovní sešit, str. 37, cv. 1. Učebnice, str. 27, cv. pod obrázkem - jen napíši číslo věty a k němu zda je věta pravdivá (true - T) nebo lživá (false - F).
22.10.2019
Úkoly pro chybějící žáky ze dne 22.10.
Český jazyk, učebnice, str. 27 - celá ústně. Psali jsme pravopisné cvičení:ovce jsou b_ložravci, zlom_slný, čas m_jí, vyb_hala, zm_zela, v_borný, v_savač, m_ se vrátíme, l_stopad, v_ditelný, p_šný, v_šivka, v_sací zámek, v_datný v_nos, v_pl_tvají, přib_l do třídy, v_nález, nedob_l v_tězství, nezv_klý v_raz, s_r. Matematika uč. str. 19, cv. 4 - pís., cv. 6 - stačí příklad a výpočet. Hravý početník, str. 12, cv. 3.
18.10.2019
Úkoly pro chybějící žáky ze dne 18.10.
Matematika uč. str. 124 - koukněte na žlutý rámeček a kružnici a kruh si přerýsujte do Geometrie. Cv. 2 - celé do sešitu.
17.10.2019
Úkoly pro chybějící žáky ze dne 14. - 16. 10.
Uč. českého jazyka str, 23, cv. 1 - ústně, do sešitu si zapsat oranžový rámeček (jen tučně vytištěné výrazy). Cv 2 - ústně, cv. 3a), b) na str. 24 také ústně. Str. 24 - 25, cv. 5 a) - písemně, b) - písemně, c) - písemně, e) - ústně. Hravý početník, str. 12, cv. 1. Matematika učebnice, str. 18, cv. 1, 3, 6.
17.10.2019
Úkoly pro chybějící žáky ze dne 17.10.
Hravý početník, str. 8, cv. 1, str. 7, cv. 3. Vlastivěda - přečtěte si v učebnici kapitolu Rostliny a živočichové v různých oblastech - str. 13 - 15. Zápisky děti dostanou po návratu do školy. Angličtina - dopsat si slovíčka ze 7. lekce, přečíst si a přeložit text v učebnici na str. 27 - nad obrázkem.
11.10.2019
Novinky z naší třídy a úkoly pro chybějící žáky ze dne 11. 10.
Vzhledem k tomu, že jsme dne s bylina Gala show klubu Duha, moc jsme toho ve škole nestihli. V učebnici jsme ústně udělali cvičení 1 na str. 123 a písemně cv. 3 na str. 123. A teď k tomu, co je u nás ve třídě nového a jak si vedeme. Při hodinách českého jazyka stále jen opakujeme to, co bychom už měli umět. V tomto týdnu jsme procvičovali synonyma, antonyma, slova jednoznačná a mnohoznačná. Průběžně procvičujeme slovní druhy, vyjmenovaná slova a koncovky podstatných jmen. Pokud narazíme na shodu přísudku s podmětem, zdůvodňujeme si společně. Při matematice procvičujeme všechny početní operace do mil. Zopakovali jsme i převody jednotek času. Opakovat a procvičovat budeme i v dalších hodinách. Při vlastivědě jsme dobrali vodstvo Evropy a v příštím týdnu se vrhneme na rostliny a živočichy v Evropě. Budu zkoušet. Zkouším vždy poslední 2 probrané látky. Opět připomínám, že denně děti dostávají jednu úlohu. Může se však stát, že k tomu dostanou i úkol z přírodovědy, vlastivědy nebo z cizího jazyka. Někteří začínají poměrně často zapomínat. Děti také přestávají dělat opravy v diktátech. Tím, že si chybu neuvědomí a neopraví si ji, dělají ji stále znovu. Učiva přibývá a bude tak přibývat i chyb. Dále se chci zastavit u chování některých dětí ve třídě ke svým spolužákům. Do teď jsem byla pyšná na to, jak děti u nás ve třídě drží celkem pohromadě. Mám pocit, že se vztahy mezi dětmi začínají místy zhoršovat. Slovní napadání, výsměch apod. Nebudu to tolerovat. S dětmi samozřejmě o slušném chování a vzájemné toleranci ve třídě mluvíme, ale byla bych ráda, kdybyste to probrali i doma. Pevně věřím, že nebude dlouho trvat a z 5.C bude zase prima parta. Na letošní školní rok máme plno plánů, tak ať si to ještě spolu pořádně užijeme. A ještě z jiného soudku - vydrží-li počasí, v úterý 15. října bychom vyrazili na Drakiádu. Vše si ještě určitě upřesníme a zapíšeme do ŽK v pondělí. Hezký nejenom víkend přeje Jitka Krbcová
10.10.2019
Úkoly pro chybějící žáky ze dne 10. 10.
Matematika učebnice, str. 17, cv. 10 - první 2 sloupečky. Hravý početník, str. 10 - dokončit. Angličtina pracovní sešit, str. 34, cv. 10, str. 35, cv. 12. Učebnice str. 27, do slovníčku si vypsat názvy místností z obrázku.
|<  <<  2/54    >>  >|

nahoru webmaster