ZŠ Horšovský Týn
třída 5.C

zprávy pro rodiče
|<  <<  2/71    >>  >|
8.6.2020
Práce na doma 8.6.
Český jazyk: učebnice, str. 212, cv. 3. Příklad: oholený muž X zarostlý muž Matematika: Dnes dostanete zadání práce na doma na 2 dny (pondělí a úterý). Hravý početník, 2. díl, str. 25. Matematika učebnice, str. 108, cv. 18 – vyberte si 2 magické čtverce a vypočtěte je. Angličtina, moje skupina: Pracovní sešit, str. 86, cv. 3,4. Ve cv. 3 dopisujete nemoc, kterou podle obrázku máte a na druhé řádce pak to, co musíte udělat. Čerpejte ze slovní zásoby 14. lekce. Ve cv. 4 už pracujete i se slovesem needn´t. Pracujte podle příkladu.
5.6.2020
Práce na doma 5.6.
Milé děti, dnes vás čeká pouze pracovní list. Ten máte uložený na zshtyn.cz. Vypracujte ho a pošlete mi ho. Hezký víkend přeje paní učitelka
5.6.2020
Řešení úkolů ze dne 4.6.
194/3 Sestra se zlobila, protože nemohla najít svůj oblíbený časopis. Přestože / Třebaže/ I když/ Ačkoliv jsme se snažili ze všech sil, nepovedlo se nám to. Jestliže / Když všechno půjde podle plánu, budeme rychle hotovi. Až půjdeš domů, zastav se u babičky. Naposledy jim zamával a nastoupil do vlaku. Přestože /Třebaže/I když/ Ačkoliv jsem počítal celé odpoledne, všechny příklady jsem nedokázal vyřešit. Tu knihu si koupím nebo si ji vypůjčím v knihovně. Jana umyla nádobí, aby maminka měla radost. Hravý početník, str. 14: 96 523 478 : 39 = 2 474 960, zb. 38 98 756 845 : 70 = 1 410 812, zb. 5 11 356 870 : 66 = 172 073, zb. 52 87 542 000 : 22 = 3 979 181, zb. 18 Cv. 1: 3,9 – 1,8 = 2,1 2,4 – 0,2 = 2,2 3,5 – 1,1 = 2,4 1,7 – 1,2 = 0,5 0,8 – 0,2 = 0,6 3,6 – 0,3 = 3,3 2,9 – 1,5 = 1,4 2,8 – 1,7 = 1,1 3,8 – 3,8 = 0 cv. 2 8,45 – 7,20 = 1,25 7,89 – 5,19 = 2,70 6,09 – 3,07 = 3,02 12,94 – 3,60 = 9,34 40,25 – 0,25 = 40 48,18 – 48,06 = 0,12 5,48 – 2,08 = 3,40 18,67 – 16,63 = 2,04 91,56 – 80,34 = 11,22 Hravý početník, str. 14: 96 523 478 : 39 = 2 474 960, zb. 38 98 756 845 : 70 = 1 410 812, zb. 5 11 356 870 : 66 = 172 073, zb. 52 87 542 000 : 22 = 3 979 181, zb. 18
4.6.2020
Práce na doma 4.6.
Milé děti, především si chci omluvit za svoji včerejší chybu. V nadpisu úkolů jsem uvedla Práce na doma 2.6. Pevně věřím, že jste se nenechali zmást a došlo vám, že ji mistr tesař se někdy utne a že je práce určená na 3.6. Tak a dneska už správně: Český jazyk: Dnes se blíže podíváme na souvětí. O souvětích jsme se už učili, takže to většinou bude opakování. Víme, že počet vět v souvětí poznáme podle počtu určitých sloves. Nyní už poznáme přísudek, umíme ho najít celý, tak si klidně můžeme říct, že počet vět v souvětí poznáme také podle toho, kolik je v souvětí přísudků. Každá věta má svůj přísudek. Věty v souvětí bývají spojeny spojovacími výrazy. Spojovacími výrazy jsou: • spojky- a, ale, avšak, nebo, jakmile, zatímco … • některá zájmena – kdo, co jaký, který, čí, jenž, jež • některá příslovce – kde, kam, , kudy, odkud, proč apod. Věty jsou v souvětí odděleny čárkami, ale před spojkami a, i, ani, nebo, či se čárka zpravidla nepíše Tohle všechno najdete v tabulce na str. 194. Udělejte si cv. 3 na str. 194. Např. Sestra se zlobila, protože nemohla najít svůj oblíbený časopis. Matematika: Učebnice, str. 103, cv. 1 a 2 (opět bez číselné osy) Hravý početník, 2. díl, str. 14 dokončit. Angličtina, moje skupina: Pracovní sešit, str. 90, cv. 10 Přírodověda, 88-89 – dočíst a napsat poznámky „A co je důležité?“
4.6.2020
Řešení úkolů ze dne 3.6.
Matematika domácí úkol 3.6. 102/1 0,4 + 0,2 = 0,6 1,2 + 1,2 = 2,4 2,0 + 1,3 = 3,3 1,1 + 0,7 = 1,8 2,3 + 0,4 = 2,7 0,5 + 2,4 = 2,9 0,4 + 1,3 = 1,7 3,2 + 0,7 = 3,9 3,2 + 0,6 = 3,8 102/3 3,25 + 0,31 = 3,56 4,17 + 2,42 = 6,59 7,53 + 0,20 = 7,73 2,27 + 0,56 = 2,83 3,07 + 3,18 = 6,25 1,59 + 0,23 = 1,82 5,17 + 3,24 = 8,41 4,30 + 4,28 = 8,58 8,49 + 1,12 = 9,61 Hravý početník, 2. díl, str. 14: 235 407 841 : 44 = 5 350 178, zb. 9, 42 754 875 : 17 = 2 514 992, zb 11 Časopisy a knihy ležely na stole i na židlích. Aleš a Lucka odjeli do Přibyslavi. Jitka a Zuzka se vydaly do Chrudimi. Tatínek, maminka a jejich malý synek se koupali ve vyhřívaném bazénu. Studenti a studentky si zaplatili jazykový kurz v cizině. Řidiče kontrolovali dva policisté a jedna policistka. Dědeček a babička u nás strávili Vánoce. Teta a sestřenice upekly tatínkovi k narozeninám výborný dort. Lékaři a lékařky se radili o léčbě pacienta. Tele a hříbata se před slunečními paprsky schovaly pod korunu lípy.
3.6.2020
Práce na doma 2.6.
Český jazyk: Učebnice, str. 190, cv. 2. V tomto doplňovacím cvičení si ověříte znalosti všeho, co jsme se dosud naučili. Tak se soustřeďte a hurá do práce. A hlavně u toho myslete. Cvičení opište do sešitu. Matematika: Dnes se podíváme na sčítání (a odčítání) desetinných čísel. Platí zde podobná pravidla, jako při sčítání nebo odčítání celých čísel. Jednotky sčítáme nebo odčítáme s jednotkami, desítky s desítkami, stovky se stovkami apod. U desetinných čísel desetiny sčítáme s desetinami, setiny se setinami atd. Podívejte se do učebnice na str. 102 a 103. Jsou tam zelené tabulky, kde je vysvětleno sčítání a odčítání desetinných čísel. Dále si pusťte odkaz na výukový materiál týkající se tohoto tématu. Odkaz:zshtyn.cz Vidíte, že to není nic těžkého, tak si zkuste cvičení 1 a 2 na str. 102. Cvičení nepočítejte podle číselné osy. Je na vás, zda si příklady napíšete pod sebe ( jednotky pod jednotky, desetinnou čárku pod desetinnou čárku, desetiny pod desetiny) nebo budete počítat zpaměti – vedle sebe. Hravý početník 2. díl, str. 14, poslední 2 příklady v prvním sloupečku. Přírodověda: Přečtěte si kapitolu Vidím vás, slyším vás na str. 86-87 a ze str. 87 si pak napište poznámky „A co je důležité?“. Správné řešení úkolů ze dne 2.6.najdete na zshtyn.cz.
2.6.2020
Práce na doma 2.6.
Český jazyk: Dnes je pro vás připraveno jedno cvičení na shrnutí učiva o shodě podmětu s přísudkem. Cvičení napište do sešitu. Kohouti a slepice zobal_ zrní. Ps_ honil_ kočky. Mládenci a dívky tančil_ . Selata a prasata kvičel_. Květy a poupata voněl_. Hřebeny a kartáče ležel_ na polici. Muži a ženy cvičil_. Navštívil_ nás sousedé. Kos_ a sýkorky přiletěl_ ke krmítku. Holubice a holoubata vrkal_ . Děti si hrál_ se stavebnicemi. Vánoční zvyky a tradice se obnovil_ . Vrtulník a jiná letadla se přiblížil_ . Husy a housata plaval_ v rybníku. Rodiče a děti uklízel_ hřiště. _pěváci a _pěvačky zpíval_ vánoční koledy. Vyčistil_ nám kabáty i šaty. Matematika: Už umíme napsat desetinná čísla. Dnes se podíváme na jejich porovnávání. Pravidla porovnávání des. čísel najdete v učebnici na str. 101 v zeleném rámečku. Není to nic těžkého. Nejdříve porovnáváme celou část, tedy to, co je před desetinnou čárkou. Pokud je tato část stejná, porovnáváme popořadě číslice, které jsou za desetinnou čárkou – desetiny. Je-li i toto číslo stejné, pak porovnáváme setiny atd. Hravý početník 2. díl, str. 14, první 2 příklady v 1. sloupečku. Str. 23 celá. Vlastivěda: přečtěte si kapitolu Lidská práva a povinnosti na str. 80 – 83 a ze strany 83 si napište poznámky „A co je důležité?“. Angličtina, moje skupina: Učebnice, str. 55, Lesson 14 – přečíst a přeložit. Pracovní sešit, str. 85, cv. 2: procvičujete sloveso must ve všech osobách. Je to jednoduché, protože ve všech osobách se používá jen jeden tvar „must“.
1.6.2020
1.6. Mezinárodní den dětí
Tak tu máme první červnový den a s ním i Mezinárodní den dětí. Bohužel ho nemůžeme společně oslavit, tak jak bychom si asi přáli. Náladu si ale zkazit nenecháme. Takže milé děti, k tomu vašemu dnešnímu svátku vám přeji hodně štěstí, zdraví a pohody. Užijte si ten dnešní den tak, jak nejlépe umíte a jak to jen jde. Samozřejmě vám dnešek nebudu kazit shodou přísudku s podmětem, dělením dvojciferným dělitelem ani jinými podobnými záležitostmi. Nicméně, něco vám přece jenom posílám. Jde o list z matematiky, který by se vám opravdu mohl líbit. Trošku počítání, malinko barviček a je to hotovo. Tento úkol mi neposílejte. List najdete na zshtyn.cz. Krásný den přeje paní učitelka!
29.5.2020
Práce na doma 29.5.
Stejně jako každý pátek, i dnes máte pracovní list. List si stáhněte a vytiskněte. Vyplněný pak pošlete mi ho do nedělního večera. Děti, které chodí do školy, list dostanou vytištěný a budou ho vypracovávat ve škole. Zároveň je připraven i kvíz. Klikněte na odkaz u své třídy a vypracujte kvíz z přírodovědy. Děti, které jsou ve škole, dostanou kvíz v tištěné podobě.
29.5.2020
Řešení úkolů ze dne 28.5.
Pracovní list 26/1 2,3 5,21 7,8 12,60 0,4 6,08 13,6 0,35 26/2 1. počitadlo- jednotky- 4 kuličky, desetiny- 2 kuličky 2. počitadlo- jednotky- 7 kuliček, desetiny- 3 kuličky, setiny- 8 kuliček 3. počitadlo- jednotky- 0 kuliček, desetiny- 5 kuliček, setiny- 6 kuliček 4. počitadlo- jednotky- 2 kuličky, desetiny- 0 kuliček, setiny- 9 kuliček 26,4 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 … 6,52 6,53 6,54 6,55 6,56 6,57 6,58 6,59 6,60 6,61 … 8,9 8,8 8,7 8,6 8,5 8,4 8,3 8,2 8,1 8,0 7,9 7,8 … 4,67 4,66 4,65 4,64 4,63 4,62 4,61 4,60 4,59 4,58 4,57 … 3,4 4,4 5,4 6,4 7,4 8,4 9,4 10,4 11,4 12,4 … 7,21 7,31 7,41 7,51 7,61 7,71 7,81 7,91 8,01 8,11 …
|<  <<  2/71    >>  >|

nahoru webmaster