ZŠ Horšovský Týn
třída 5.C

zprávy pro rodiče
|<  <<  2/59    >>  >|
5.2.2020
Úkoly pro chybějící žáky ze dne 5. 2.
Psali jsme tento diktát: Nejlepší máma Maminka vyrazila na pravidelný ranní nákup. Venku panoval sychravý podzim, proto si vzala bílý teplý šátek. A co vše koupila? Pravý včelí med, kozí sýr, vepřový salám, bylinkový čaj a Alíkovi velkou kost. K obědu uvařila polévku s játrovými knedlíčky a hovězí pečeni. Vřelými slovy jsme jí poděkovali za chutný oběd. Po obědě nám přečetla napínavý příběh z Verneovy knihy. Učebnice, str. 108, cv. 1 - celé. Přečtěte si prosím oranžový rámeček na str. 108 - 109 o stupňování přídavných jmen a důležité informace z něj si zapište do školního sešitu. Hravý početník - dopočítejte si stranu 19 a ze str. 20 udělejte první sloupeček. Učebnice, str. 51, cv. 13 - ústně. Cv. 14 písemně bez zkoušky, cv. 15 - stačí výpočet a odpověď. Vlastivěda - přečtěte si ,,Revoluční rok 1848" na str. 53 - 55. Do sešitu si opište oranžový rámeček ze str. 55 a pod text si ještě připište význam slova ,,revoluce". Odpověď je v textu.
4.2.2020
Úkoly pro chybějící žáky ze dne 4. 2.
Český jazyk uč., str. 107, cv. 5a) - od slova ,,Zaslechli" až do konce ústně. Cv. 5b) - písemně až ke slovu ,,zlata". Matematika, uč. str. 51, cv. 10 - ústně. Cv. 11 jsme dělali po skupinkách - každá skupinka dělala jedno zadání. Udělejte tedy početní operace pouze s několika čísly. Hravý početník, str. 19 - celé kromě posledního příkladu ( U prvních čtyřech příkladů si škrtejte nuly a můžete tedy pak dělit jednociferným dělitelem. Zkoušeli jsme i odhady.) Angličtina, uč. str. 37, cv. 6 - do English. Pracovní sešit, str. 53, cv. 5 - věty jsme tvořili zatím jen ústně.
3.2.2020
Úkoly pro chybějící žáky ze dne 3. 2.
Matematika učebnice, str. 50, cv. 1, 5, 8. Český jazyk uč., str. 106, cv. 2a) - ústně, cv. 4 - písemně pouze doplněná přídavná jména s podstatným jménem, ke kterému patří - např. náročném výletu atd. Str. 107, cv. 5a) - písemně až ke slovu ,,slunce".
30.1.2020
Pár novinek na konci 1. pololetí
Vážení rodiče a milé děti, tak je za námi 1. pololetí šk. roku 2019/2020. Děti si dnes domů odnesly výpis vysvědčení. Výpis nevracíte do školy, zůstává vám. Na konci školního roku pak dostanete vysvědčení s oběma vyplněnými pololetími – bylo to už tak i v předchozích letech. Zkusím jen trochu shrnout uplynulé pololetí. V českém jazyce jsme postupně opakovali probrané učivo z minulých ročníků. Zopakovali jsme vyjmenovaná slova, koncovky podstatných jmen, slovní druhy. U podstatných jmen umíme určit tyto mluvnické kategorie: pád, číslo, rod a vzor. U sloves: osobu, číslo, způsob a čas. Ve větě umíme najít i základní skladební dvojici – podmět a přísudek. Ten, kdo správně určí přísudek a podmět, u podmětu určí rod, tak umí dopsat i správnou koncovku příčestí minulého u slovesa: např. kočky mňoukaly, psi štěkali, děvčata se smála apod. Shodu přísudku s podmětem jsme opakovali jen lehce, teprve nás to čeká. Nově jsme se začali podrobněji věnovat přídavným jménům. Umíme u nich určit druh (tvrdá, měkká, přivlastňovací), pád, číslo a rod. Řekli jsme si totiž, že pád, číslo i rod se shodují s podstatným jménem, ke kterému to přídavné jméno patří. U tvrdých př. jmen máme vzor mladý-á-é, u měkkých jarní. Přivlastňovacím zájmenům se podrobněji věnovat nebudeme. Pokud na ně narazíme, podle přehledu společně doplníme koncovku. Pozor na psaní velkých malých písmen: Berlín – berlínský, Čech – český, ale Petr – Petrův (přivl. příd. jm). Přídavná jména budeme samozřejmě procvičovat i nadále, ale za chvíli se už jukneme na druhy zájmen. I v druhém pololetí zůstává, že diktáty píšeme každou středu. Dělejte prosím opravy, stonásobně se vám to vrátí. Při matematice se věnuje číslům větší než milion. Umíme je napsat, porovnat, sečíst, odečíst i vydělit (písemně i pamětně). U větších čísel je důležité být pozorný/a. Na známky zatím písemně dělíme pouze jednociferným dělitelem. Trénujeme i dvojciferným, ale zatím jen na jedničky. Se slovními úlohami se někteří zatím dost perou. Hlavně nečtou pozorně. Důležité je vědět, co počítám a na co odpovídám. V minulých hodinách jsme si oživili i psaní římských číslic. Při geometrii umíme narýsovat kružnici, trojúhelník, čtverec i obdélník. Umíme vypočítat obvody a obsahy čtverce a obd., a obvod troj. Zapomínáme při výpočtech na jednotky, ve kterých počítáme (mm, cm, km apod.) Při vlastivědě jsme navázali na dějiny ze 4. třídy. Zatím jsme probrali jen Národní obrození – pracujeme s pracovními listy na základě prezentace. Zkoušet budu vždy 2 poslední látky. Testy a prověrky budou vždy včas ohlášeny. Tak vzhůru do 2. pololetí! Na třídním aktivu v listopadu jsem slíbila návštěvu dílen s vyráběním v Meclově nebo v Domažlicích. Zařízeno. Pojedeme ve středu 26. 2. Polovina pojede do Domažlic, druhá půlka pak do Meclova. Bližší informace dám včas na web a děti je budou mít i v žákovské knížce. Plavání nás čeká až v polovině měsíce března, tak je na informace zatím čas. Vzhledem k tomu, že MŠMT vyhlásilo dotace na plavecký výcvik, dětem, které mi už plavání zaplatili, jsem peníze vrátila. Krásný víkend i pololetní prázdniny a hodně sil do pololetí druhého přeje Jitka Krbcová
29.1.2020
Úkoly pro chybějící žáky ze dne 29. 1.
Procvičování pravopisu, str. 32 - 33 - celé. Matematika, uč. str. 50, cv. 3 - ústně, podle potřeby písemně. Cv. 6 na str. 50 písemně. Vlastivěda - dokončili jsme národní obrození - pracovní list v sešitě.
28.1.2020
Úkoly pro chybějící žáky ze dne 28.1.
Větný rozbor: Na konci naší ulice stál cihlový dům. V učebnici si na str. 104 přečtěte poučku. Str. 105, cv. 4a) - pravěký lovec - pravěcí lovci (v jednotném i v množném čísle zakroužkujte písmeno nebo skupinku písmen, která se změní). Do sešitu matematiky udělejte slovní úlohu: Řidič autobusu každý den při cestě tam ujede 260 km. Při cestě zpět ujede o 36 km více. Kolik kilometrů najede za 5 dní. Angličtina pracovní sešit, str. 52, cv. 3.
27.1.2020
Úlohy pro chybějící žáky ze dne 24. a 27. 1.
Procvičování pravopisu str. 31 - celá. Učebnice Čj, str. 104, cv. 1a), b) - celé písemně, cv. 3 - pište jen výrazy, např. malých zvonečků (přídavné jméno + podstatné jméno). Matematika, str. 49, cv. 20 - vyberte si jeden sloupeček, cv. 22 - vyberte si jeden sloupeček, cv. 23 - stačí výpočet a odpověď. Matematika uč. str. 135, cv. 5, 136, cv. 1, 138, cv. 5. Angličtina učebnice, str. 36, cv. 2 - dokončit. Pracovní sešit str. 51, cv. 2.
23.1.2020
Úkoly pro chybějící žáky ze dne 23.1.
Matematika uč. str. 48, cv. 15 - dokončit, str. 49, cv. 19. Procvičování pravopisu, str. 30 - oba sloupečky. Angličtina - uč. str. 36, cv. 2 - podle vzoru udělejte písemně: play football, clean teeth, make bed, have breakfast, watch TV, talk to friends. Při vlastivědě jsme začali dějepisnou část učebnice. Přečtěte si Národní obrození na str. 51 - 53. Pracovní list k této kapitole chybějící děti dostanou po návratu do školy.
22.1.2020
Úkoly pro chybějící žáky ze dne 22. 1.
Matematika uč., str. 48, cv. 14, cv. 15 - první dva příklady. Psali jsme tento diktát: Děsný den Šárka zaspala. Vstala až v půl osmé. Když si chtěla uvařit kakao, mléko jí vzkypělo a přeteklo. Na domácí úkol si vzpomněla až cestou do školy. Učitelka ji samozřejmě vyvolala. To je zákon schválnosti. Šárka zčervenala. Pak nečekaná písemka z fyziky. Všichni ztichli. Šárka zkoprněla. Jablko ke svačině bylo napůl shnilé. V jídelně na sebe zvrhla tác s jídlem. Dále jsme v učebnici udělali na str. 72, cv. 11 - písemně do školního sešitu.
21.1.2020
Úkoly pro chybějící žáky ze dne 21. 1.
Matematika, uč. str. 48, cv. 11 - stačili jsme pouze první sloupeček. Str. 48, cv. 13. Angličtina, uč. str. 35 - stále čteme a překládáme. Pak jsme vzali jednu Tomovu činnost po druhé a zkoušeli jsme ji vždy říct i v 1. osobě jednotného čísla - o sobě. Pracovní sešit, str. 51, cv. 1. Při češtině jsme ještě lehounce opakovali vlastivědu (podnebné pásy, zvířata žijící v jednotlivých podnebných pásmech, světadíly, oceány, povrch Evropy, Prahu, kraje ČR, připomněli jsme si jméno pana prezidenta, předsedy vlády apod).
|<  <<  2/59    >>  >|

nahoru webmaster