ZŠ Horšovský Týn
třída 5.C

zprávy pro rodiče
|<  <<  2/69    >>  >|
15.5.2020
Řešení úkolů ze dne 14.5.
Řešení úkolů ze dne 14.5. najdete na zshtyn.cz. Potěšilo mě, kolik z vás mi včera poslalo list ze čtení i z vlastivědy. Mám je uložené, ale ještě jsem je nestihla opravit a poslat vám je zpět. Vydržte, prosím. Našlo se i dost angličtinářů z mojí skupiny, kteří mi poslali i dobrovolný úkol. Ten ještě můžete posílat i nadále.
14.5.2020
Práce na doma 14.5.
Český jazyk: Dnes vás čeká pracovní list ze čtení. Správné řešení pracovního listu bude k dispozici zítra. Pracovní list ke stažení je na zshtyn.cz. Matematika: Stále trénujeme zlomky. Dnes si udělejte cv. 15 na str. 94. Nic těžkého, už jsme dělali podobné příklady. Všechno jsou to jednotky času, tak si musíte uvědomit, jaký je vztah mezi hodinami a minutami, popř. mezi minutami a dnem. Vlastivěda – pracovní list. Součástí pracovního listu je i práce s videomateriálem. Odkaz je součástí PL a já vám ho zároveň uložím i zvlášť. Odkaz i pracovní list najdete na zshtyn.cz. Ten, kdo si chce vysloužit jedničku z vlastivědy, tak mi PL pošlete na mail nebo na WhatsApp. Musíte ale během dneška, protože zítra budu správné řešení dávat na zshtyn.cz. Angličtina, moje skupina: Pracovní sešit, str. 81, cv. 8 – I want to … - podle bublin doplňte činnosti, které chce ten někdo udělat – pište vše v 1. osobě jednotného čísla – já. Na str. 80 je cv. 7 – přečti si věty a poznej kdo je kdo. Spoj větu se správným obrázkem. Úkol pro dobrovolníky a správné angličtináře. Klikni na odkaz na zshtyn.cz. Splň, vyfoť a pošli. Nejdříve dopište do vět povolání a podle to číslo před větou dopíšete k obrázkům. Něco už umíte, něco si domyslíte a je to. Vyplň, Finish, Check my answers …, vyfoť výsledek a pošli paní učitelce. Dále máte na zsthyn.cz uložené ještě 2 odkazy na písničku a video want to... Tak si poslouchejte a zpívejte.
14.5.2020
Správné řešení úkolů ze dne 13.5.
Správné řešení najdete na zshtyn.cz.
13.5.2020
Práce na doma 13.5. a řešení úkolů ze dne 12.5.
Český jazyk: Pokračujeme v práci s přísudky jmennými se sponou. Na str. 179 je cv. 4. Jsou tam věty. Ve větách jsou slovesné přísudky. Tyto věty máme vyjádřit jinými větami, ve kterých budou přísudky jmenné se sponou. Např.: František Hrubín psal verše. František Hrubín byl básník. Je to jen několik vět, tak pište jak tu větu původní, tak tu nově utvořenou. Přísudky podtrhněte vlnovkou. Matematika: Uč. str. 93, cv. 6, 9. Řešení úkolů ze dne 12.5. najdete na zshtyn.cz. V řešení je malování a podtrhávání, takže sem to nejde vložit. Dále: skoro polovina dětí mi ještě neposlala pracovní list ke dni Matek! Je středa! Kvíz ze 7.5. stále nemá hotový 11 dětí! Omlouvám se těm, kteří si své úkoly plní na výbornou a musí toto číst. Chápu, že situace není jednoduchá, ale nemyslím si, že úkolů by bylo moc, pracovní listy a kvízy dáváme pravidelně a vždy u všech úkolů najdete i podrobné instrukce. Úkoly na stránky dávám denně, abyste věděli, co musíte v ten daný den udělat. Nezapomeňte, že součástí konečné známky na konci školního roku, je hodnocení snahy při plnění zadávaných úkolů při vyučování na dálku v době, kdy jsou zavřené školy. Ze srdce se mi příčí někomu vyhrožovat, ale jinou možnost už nemám. Jitka Krbcová
12.5.2020
Práce na doma 12.5.
Český jazyk: Budeme pokračovat v rozlišování přísudku slovesného a jmenného se sponou. Dnes si udělejte cv. 3 na str. 179. Větu vždy opíšete, vyznačíte si základní skladební dvojici a za větu napíšete (S), pokud ve větě bude přísudek slovesný nebo (JS), pokud jde o přísudek jmenný se sponou. (Neumím vám zde vyznačit základní skladební dvojici tak, jak jste zvyklí – trámec, rovná čára a vlnovka. (neumím tady vyznačit ZSD) Např.: Tento pán si kupuje nové auto. (S) Tento pán je náš zákazník. (JS) Matematika: Budeme pokračovat v procvičování toho, co už umíme o zlomcích. 92, cv. 4 a 5. A abychom nezapomněli to ostatní, tak si udělejte cv. 7 na str. 93. Tam, kde to nepotřebujete, neopisujte příklad, ale pište rovnou výsledek. V případě potřeby si napište i příklad. Přírodověda: Přečtěte si kapitolu „Musíme vystačit s dechem“ na str. 78 – 79 a ze str. 79 si opište poznámky.
12.5.2020
Správné řešení úkolů ze dne 11.5.
179/2 - např. knížka byla napínavá král byl moudrý třešně budou zralé babička je učitelka štěňata jsou roztomilá velryba je savec 45/6 My všichni se můžeme pochlubit bílými zuby. Maminka mi chleba maže tmavým lesním medem. Ví, že včelí med je zdravý. Vy jste drzí kluci! Půjč mi na chvíli míč, chtěl bych si s vámi zahrát. Pojď s námi do zoo, přibyli tam malí lvíčci, krokodýli a dlouzí varani. Tatínkovi se podařilo slepit ten prasklý porcelánový hrnek. Vy se s potápěčskými ploutvemi odvážíte do bouřlivých vln? Vidím, že ti to myslí, pochválila mě babička. Prosím tě, posviť mi sem. Silnice byla lemována vzrostlými topoly. Hravý početník, str. 13, 58 090 707 zb. 16, 15 244 774 zb. 11. Řešení úkolů z učebnice z matematiky najdete na zshtyn.cz, protože sem to nejde uložit.
11.5.2020
Práce na doma 11.5.
Český jazyk: Milé děti, dnes se trošku více zaměříme na přísudek. Vysvětlíme si pojem: přísudek slovesný a přísudek jmenný se sponou. Podívejte se do učebnice na str. 177 – 178. Je tam článek Podivní živočichové. Přečtěte si ho prosím, Podíváte-li se pozorně, zjistíte, že v článku máte barevně vyznačené 2 druhy základních skladebních dvojic. Ty zelené úplně jednoduché. To jsou ty slovesné. Přísudek je tvořen slovesem – paleontologové objevili, vědci našli, plazi žijí apod. To je ten přísudek slovesný. V modrých skladebních dvojicích je přísudek tvořen tvarem slovesa být a přídavným nebo podstatným jménem – had je obratlovec, had je velký tuatary jsou lehké atd. Sloveso být nazýváme spona – nemá plný význam, ale pouze spojuje přídavné nebo podstatné jméno s podmětem. Jednoduché bližší vysvětlení najdete v rámečku na str. 179. Přísudku slovesnému i jmennému se sponou se věnuje i výukové video. Klikněte na odkaz a podívejte se. Odkaz je zshtyn.cz. Dále je pro vás připraven přehled. Přehled si můžete stáhnout a vytisknout. Přehled ke stažení:na zshtyn.cz. Nové učivo si procvičíte na str. 179 ve cv. 2 – Např. knížka byla (nebyla, je, není ...) napínavá. Pozor, připomínám, že můžete používat jen tvary slovesa být. Druhý úkol: doplňovací cvičení opište do sešitu. Doplňte y,ý/i,í. Cvičení přepište do ČJ-Š M- všichni se můžeme pochlub-t bíl-m- zub-. Mam-nka m- chleba maže tmav-m lesním medem. V-, že včel- med je zdrav-. V- jste drz- kluci! Půjč m- na chv-l- m-č, chtěl b-ch si s vám- zahrát. Pojď s nám- do ZOO, přibyli tam mal- lv-čci, krokodýl- a dlouz- varani. Tat-nkov- se podař-lo slep-t ten praskl- porcelánov- hrnek. V- se s potápěčským- ploutvem- odvážíte do bouřliv-ch vln? Vidím, že ti to mysl-, pochvál-la mě bab-čka. Pros-m tě, posv-ť m- sem. S-ln-ce b-la lemována vzrostl-m- topol-. Matematika: Dnes se podíváme opět na zlomky. Jak vypadá zlomek a z čeho se skládá, najdete v zelené tabulce na str. 92. Udělejte si cv. 1, 2 na str. 92 (u cv. 1 – grafické řešení znamená, že si to namalujete) Hravý početník, str. 13, cv. 1 – první 2 příklady v prvním sloupečku. Angličtina, moje skupina: Pracovní sešit, str. 79, cv. 1 –Podle čísel dopisujete co kdo dělá ve svém volném čase. Nezapomeňte, že ve 3. os., j. č. v přítomném čase prostém musí být koncovka –s! Pak si ještě udělejte cv. 6, str. 80 – jen dopisujete čísla z obrázků k jednotlivým aktivitám.
7.5.2020
Práce na doma 7.5.
Milé děti, v neděli slaví všechny maminky, babičky i tety svůj svátek, Den matek (babiček i tet). Máte připravený pracovní list,tak si ho stáhněte, vytiskněte nebo přepište a splňte vše podle pokynů níže. Pokyny k pracovnímu listu ke Dni maminek, babiček, tet • Nezapomeň napsat od koho pracovní list je • Udělej rozhovor s maminkou, babičkou nebo tetou a doplň chybějící údaje • Do rámečku namaluj maminku, babičku nebo tetu, nebo napiš přání pro maminku, nebo slož básničku pro maminku, babičku nebo tetu, nebo najdi hezký citát o maminkách, babičkách nebo tetách a napiš ho dovnitř. Určitě si poradíš. • Hotový pracovní list pošli své paní učitelce a originál dej své mamince, tetě nebo babičce Zároveň je pro vás připraven kvíz na ověření znalostí o přídavných jménech. Klikněte na odkaz u své třídy, nezapomeňte se podepsat a po splnění kvízu odeslat a nechat si zobrazit skóre. Listy jsou uložené na zshtyn.cz. Angličtina, moje skupina: Mother´s Day. Na zshtyn.cz máte odkaz na písničku. Poslechněte si písničku. Melodii určitě poznáte. Ten, kdo tu písničku zpívá, slibuje své mamince, co bude dělat. Používá budoucí čas, který ještě neumíme, ale umíme činnosti, kterých se slib týká. Budoucnost je v písničce vyjádřena vazbou I¨ll…. 1. Vypište mi do mailu nebo na WhatsApp které 3 činnosti slibuje. Je na vás, jestli použijete přímo tu větu z písničky nebo si větu převedete do přítomného času prostého. 2. Napište každý sám za sebe, jak pravidelně pomáháte mamince vy, nebo čím jí děláte radost. Umíme spoustu činností, o kterých jsme mluvili, když jsme si povídali o našem denním režimu. Pak si ještě vezměte pracovní sešit a během chvilky napište cv. 1 na str. 77 – jen opisujete slova a výrazy.
7.5.2020
Správné řešení úkolů ze dne 6.5.
Matematika domácí úkol 6.5.2020 uč 91/2 a) duben b) leden, říjen c) 8 d) 15 e) 7 f) 30 žáků g) tabulku najdete opět na zshtyn.cz h) nelze provést Hravý početník, str. 11, cv. 1 64 913 625, 20 979 054, 9 061 446, 46 000 905 zb. 5 Český jazyk, str. 177, cv. 4 Vyšly zajímavé knihy o dobývání jižního pólu. Básně Jiřího Žáčka se nám velmi líbily. Sportovci překonali své osobní rekordy. Visací zámky na dešti zrezivěly. Vodní víry pod jezem ohrožovaly vodáky. Dopisy byly adresovány Markovi. Noci byly teplé. Na křižovatce blikaly světelné signály. Chodci čekali na okraji chodníku. Počítače velmi urychlily práci architektům. Naši hosté se dlouho nezdrželi.
7.5.2020
Důležité!!!
Vážení rodiče, milé děti, v tuhle chvíli již máte všichni ve svých mailech informace ohledně obnovení provozu ZŠ H. Týn. Prosím o pečlivé prostudování přiložených dokumentů. Dále prosím o Vaši včasnou odpověď. Krásný a pohodový prodloužený víkend přeje Jitka Krbcová
|<  <<  2/69    >>  >|

nahoru webmaster