ZŠ Horšovský Týn
třída 4.C

zprávy pro rodiče
|<  <<  2/49    >>  >|
23.4.2019
Úkoly pro chybějící žáky ze dne 23.4.
Český jazyk uč. str. 148,cv. 3a) - písemně do Čj-Š. Pracovní sešit, str. 29, cv. 8, 28, cv. 7. Matematika uč. str. 87, cv. 4, cv. 6. Angličtina pracovní sešit, str. 15. Upozornění! Ve středu 24.4. děti, které chodí na angličtinu ke mně, mají do 11:30, 5. hodina jim odpadá. Ve čtvrtek 25.4. končí vyučování v 11:30 - celá třída.
16.4.2019
Úkoly pro chybějící žáky ze dne 16.1.
Dnes jsme napsali pouze diktát, po cizích jazycích jsme zbytek vyučování strávili na stadionu. Diktát: Z říše zvířat Lvi útočí ostrými zuby. Larvy motýlů se mění v kukly. Šimpanzi jsou lidoopi. Sovy létají neslyšně. Tetřevi jsou hrabaví ptáci. Pávi se pyšní krásným peřím. Dikobrazi mají na hřbetě a ocasu tuhé bodliny. Žížaly jsou kroužkovci. Antilopy patří mezi nejrychlejší zvířata na Zemi.
16.4.2019
A ještě úkol z matematiky ze dne 16. 4.
Matematika, uč. str. 87, cv. 2 - města seřadit a u počtů obyvatel Říma, Paříže a Prahy udělejte rozvinutý zápis čísla (tzn. 2.1 000 000 + 6 . 100 000 atd.)
15.4.2019
Úkoly pro chybějící žáky ze dne 15.4.
Matematika pracovní sešit str. 16, cv. 1, 2. Český jazyk, uč. str. 148, cv. 2 - stránku v sešitě jsme si rozdělili na 2 sloupečky. Do levého jsme napsali sloveso v oznamovacím způsobu a do pravého sloupečku pak to sloveso v rozkazovacím způsobu - např. půjdeš - pojď atd. Při vlastivědě jsme si shrnuli Karla IV.
12.4.2019
Úkoly pro chybějící žáky ze dne 12.4.
Angličtina pracovní sešit, str. 13, cv. 9 a 10. Ve cvičení 9 reagují tím, že u osoby č. 3 říkají, že nedělá to co dělá osoba č. 2 a pak napíší co právě ta osoba č. 3 dělá. - pracujte podle příkladu. Ve cvičení 10 odpovídají podle pravdy. Matematika učebnice - str. 130 - projít si všechny 3 poučky o rovnoběžnících. Pracovní sešit, str. 34, cv. 1 a 2. Český jazyk, uč. str. 147 - přečíst si desatero. Našli jsme slovesa a určili jsme si u nich způsob. Jedno sloveso v rozkazovacím způsobu jsme si napsali do M-Š, a zkusili určit osobu, číslo, čas a způsob. Zjistili jsme, že rozkazovací způsob nevyjadřuje čas. Proto budeme u sloves určovat nejdříve způsob a pak teprve čas.
9.4.2019
Úkoly pro chybějící žáky ze dne 9.4.
Český jazyk - uč., přečíst si poučení v oranžovém rámečku na str. 146, ústně str. 146, cv. 4a. Psali jsme diktát: Cenné sbírky Hrady a zámky skrývají cenné sbírky uměleckých předmětů. Na stěnách visí vzácné obrazy. Šperky tvoří pravé drahokamy. Královská roucha jsou posázená perlami. Zlaté korunky se krásně třpytí. Prostorné sály jsou obložené zrcadly. Dříve se v nich konaly maškarní bály a plesy. Matematika pracovní sešit, str. 15, cv. 6. učebnice str. 85, cv. 1, str. 83, cv. 1 do M-Š. Angličtina pracovní sešit, str. 10, cv. 3 - ve větách používejte různé podměty, např. she, he, jména, they, I, you apod.
8.4.2019
Úkoly pro chybějící žáky ze dne 8.4.
Český jazyk - str. 144, cv. 13a) b), 14 - něco ústně, něco písemně - dle uvážení. Matematika pracovní sešit, str. 15, cv. 1, 2, 3, 4, 5. Vlastivěda - udělali jsme Jana Lucemburského, uč. str. 84 - zápisky mám nakopírované u sebe.
4.4.2019
Úkoly pro chybějící žáky ze dne 4.4.
Český jazyk, uč. str. 143 - projít si tabulku a rámeček pod tabulkou. Na str. 144, cv. 13a)b. Matematika učebnice, str. 83, cv. 4a), b). Vlastivěda přečíst si text v učebnici - České království - str. 81 - 83. Poznámky do sešitu mám nakopírované u sebe.
3.4.2019
Úkoly pro chybějící žáky ze dne 3.4.
Matematika pracovní sešit, str. 14, cv. 4, 5. Český jazyk, psali jsme pravopisné cvičení - černé svědom_, na dobročinné účel_, vidět datl_, hrozit pěstm_, dobrodružné film_, zdravé zub_, pestří datl_, pořad s písněm_, mezi pol_, sedět pod lípam_, klec se lv_, obchod s kol_, české příslov_, brodit se bystřinam_. Angličtina, pracovní sešit str. 9, cv. 2 - jen horní část - doplňování sloves. Pozor! Moje skupina na angličtinu bude mít příští středu - 10.4. výuku jen do 11:30 (angličtina odpadá).
2.4.2019
Úkoly pro chybějící žáky ze dne 2.4.
Matematika pracovní sešit, str. 14, cv. 1, 2, 3, 6, 7. Český jazyk - trénovali jsme koncovky podstatných jmen, v uč. na str. 142 jsme procvičovali psaní koncovek i/í sloves v přítomném tvaru.
|<  <<  2/49    >>  >|

nahoru webmaster