ZŠ Horšovský Týn
třída 2.C

zprávy pro rodiče
1/12    >>  >|
20.10.2016
Úkoly pro chybějící děti ze dne 20.10.
Český jazyk, pracovní sešit, str. 5, cv. 1 Matematika, pracovní sešit, str. 23 dokončit, str. 24, cv. 2, 3 Matematické minutovky, str. 12, sv. 24
18.10.2016
Úkoly pro chybějící žáky ze dne 18.10.
Český jazyk, učebnice - str. 23, cv. 3 četla jsem věty a děti říkaly, zda je tvrzení pravdivé, či nikoli. Obrázek ZOO měly před sebou. Písanka - str. 8 celá Matematika - PS str. 22 dokončit, str. 23, cv. 3, 4, 5, 7
17.10.2016
Úkoly pro chybějící děti ze dne 17.10.
Čítanka - str. 33 a 34 Pracovní sešit Český jazyk - str. 26, cv. 3 Matematika pracovní sešit - str. 21 dokončit, str. 22, cv. 1 a 2
14.10.2016
Úkoly pro chybějící žáky ze dne 14.10.
Český jazyk - obrázek ZOO na str. 20 a 21, úkoly k obrázku jsou na str. 22, písemně do Čj-Š jsme udělali jen 2a), a písemně odpověděli na text č. 7. Do Čj-D pak děti udělají cvičení č. 3. Matematika - pracovní sešit str. 21, cv. 3, 4, 5 Minutovky - str. 9, cv. 18b)
13.10.2016
Úkoly pro chybějící žáky ze dne 12.10.
Omlouvám se. Včera odpoledne se na mne navalila spousta úkolů a napsání zprávičky pro chybějící děti mi úplně vypadlo z hlavy. Český jazyk - trénujeme slova se slabikami bě, pě, vě Čj -D - doplň správnou slabiku: hří__, __šky, k__tiny, med__d, __žec, __lásek, __kně, __neček, s__tlo, de__t Matematika D - slovní úloha č. 3 Matematika, pracovní sešit, str. 19 dokončit, str. 20, cv. 1, str. 21, cv. 1
13.10.2016
Úkoly pro chybějící žáky ze dne 13.10.
Písanka str. 7 celá Matematika pracovní sešit - str. 20 dokončit, str. 21, cv. 2 Minutovky - str. 9, cv. 18a)
11.10.2016
Úkoly pro chybějící žáky ze dne 11.10.
Český jazyk - trénujeme slabiky dě, tě, ně podle webu Ryšavá (viz úkoly pro chybějící žáky ze dne 7.10. Čj -D - zadání: Odděl slova, napiš a věty napiš správně. Za každou větu napiš počet slov. Jablkatrhámezjabloní. Švestkydozrávajínašvestce. Naořešákuseurodilohodněořechů. Matematika - pracovní sešit str. 18 celá, str. 19, cv. 1 a 4
10.10.2016
Úkoly pro chybějící žáky ze dne 10.10.
Čj-D- doplň správné slovo a přepiš do sešitu: Pán je umělec, paní je ________. Pán je ministr, paní je ____________. Pán je mistr, paní je ____________. Písanka - str. 6 dokončit. Matematika - pracovní sešit, str. 17 sloupečky Minutovky - str. 12, cv. 23 a,b Čítanka - četli jsme článek Červená bunda na str. 25 a 26
7.10.2016
Úkoly pro chybějící žáky ze dne 7.10.
Český jazyk - trénujeme doplňování slabik dě, tě, ně do slov posílám odkaz na stránky, kde se hezky procvičuje http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/detene1.htm Domácí úkol je nalepený v Čj-D Matematika - str. 16 dokončit, str. 17 cv. 2, 3 - 1. sloupeček
4.10.2016
Úkoly pro chybějící žáky ze dne 4.10.
Český jazyk - učili jsme se, že každé slovo má ve fvetě své místo. Napište si doma na proužek papíru větu: Princ Bajaja přemohl sedmihlavého draka. Pak rozstříhejte větu na jednotlivá slova. Složte větu a přečtěte. Pak přeházejte některá slova a větu znovu přečtěte. Kdy dávala věta smysl? Utvoř věty ze skupinek slov a nezapomeň, že na začátku věty píšeme velké písmeno a na konci zpravidla bývá tečka. Skupiny slov: koupil, děda, los - chodí, Pavel, bos - žlutý kos, nos, má. Věty napiš. Matematika - pracovní sešit - str. 15, cv. 1, 3, 4, 5, 7 Minutovky - str. 5, cv. 9
1/12    >>  >|

nahoru webmaster