ZŠ Horšovský Týn
třída 2.C

zprávy pro rodiče
1/21    >>  >|
30.3.2017
Úkoly pro chybějící žáky ze dne 30.3.
Matematika pracovní sešit str.72, cv. 3, str. 33, cv. 2. Český jazyk str. 109 jen ústně, str. 110, cv. 3b). Společně jsme pak psali dopis a vysvětlovali jsme si, co by měl obsahovat - oslovení, obsah sdělení, rozloučení a podpis.
29.3.2017
Úkoly pro chybějící žáky ze dne 29.3.
Písanka str. 32 prvních 6 řádek. Jinak jsme pracovali na projektech o lidských obydlích ve skupinách. Matematika pracovní sešit str. 71 dokončit, str. 72, cv. 1 a 2. Str. 32, cv. 3.
28.3.2017
Úkoly pro chybějící žáky ze dne 28.3.
Český jazyk - Š - napsat 10 názvů měst dle vlastního výběru a seřadit je podle abecedy. Matematika pracovní sešit str. 71, cv. 1, 2, 3. Matematické minutovky str. 8, cv. 16- podle vzoru, kontrolu sčítáním neprovádíme.
27.3.2017
Úkoly pro chybějící žáky ze dne 27. 3.
Matematika pracovní sešit str. 32, cv. 1 a 2. Matematické minutovky str. 8, cv. 15 - jen vypočítat - způsob výpočtu nechte na dětech (mohou i zpaměti, žádnou kontrolu záměnou sčítanců neprovádějte). Český jazyk str. 104, cv. 11a) až ke slovu úkrytů.
26.3.2017
Úkoly pro chybějící žáky ze dne 24. 3.
Český jazyk str. 104, cv. 10 - ústně, písemně jen d). Český jazyk pracovní sešit str. 23, cv, 2. Matematika pracovní sešit str. 31, cv. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
23.3.2017
Úkoly pro chybějící žáky ze dne 23. 3.
Matematika pracovní sešit str. 29 dokončit, str. 30, cv. 3, 5, 6. Matematické minutovky str. 7, cv. 13b). Český jazyk domácí - učebnice str. 103, cv. 6 - až do slova houby. Na str. 100 jsme si četli popis domu, ve kterém bydlí Soňa. Pak jsme opět vzali větu po větě a říkali jsme si, zda se popis shoduje s obrázkem panelového domu na straně 101.
21.3.2017
Úkoly pro chybějící žáky ze dne 21.3.
Matematika pracovní sešit str. 28, cv. 1, 2, 3. Str. 30, cv. 1. Český jazyk pracovní sešit str. 23, cv. 1. učebnice str. 103, cv. 3a).
20.3.2017
Úkoly pro chybějící žáky ze dne 20.3.
Český jazyk prcovní sešit str. 22, cv. 10 - jen doplňujeme správná písmena. Matematika pracovní sešit str. 26 dokončit, str. 27 celá. Matematické minutovky str. 7, cv. 13a). Do žákovské knížky na str. 26 napsat následující sdělení. Dne 20.4. se od 16 hodin konají pohovory s rodiči.
10.3.2017
Úkoly pro chybějící žáky ze dne 10.3.
Čj-Š - diktovala jsme asi 8 slov a děti zdůvodňovaly proč napíší i/í nebo y/ý. Slova nadiktujte dle vlastního výběru. Do Čj-D učebnice str. 98, cv. 7 - 3 řádky. Matematika pracovní sešit str. 26, cv. 2 a 3. Str. 29, cv. 2, 3, 10. Do malého sešitu na geometrii jsme rýsovali úsečky AB, CD a EF. Na úsečku EF jsme narýsovali bod O. Pak jsme perem zapisovali všechny úsečky, které vidíme - AB, CD, EF, EO, FO. Úsečky rýsujeme tak, že podle pravítka narýsujeme přímou čáru. Kousek od kraje vyznačíme bod a pojmenujeme ho. Kousek od konce vyznačíme druhý bod a opět ho pojmenujeme.
9.3.2017
Úkoly pro chybějící žáky ze dne 9.3.
Písanka str. 29 dokončit. Pracovní sešit z českého jazyka str. 21, cv. 8, str. 22, cv. 9. Matematika pracovní sešit str. 25 dokončit, str. 26, cv. 1. Nakopírovaný papír z českého jazyka str. 54, cv. 1b).
1/21    >>  >|

nahoru webmaster