ZŠ Horšovský Týn
třída 2.C

zprávy pro rodiče
1/23    >>  >|
24.5.2017
Úkoly pro chybějící žáky ze dne 24.5.
Písanka str. 38 celá. Učebnice str. 137 cv. 5a) - první 4 věty písemně. Matematika pracovní sešit str. 60 dokončit. Str. 61, cv. 2, 9. Minutovky str. 13, cv. 26a), str. 15, cv. 30 celé.
22.5.2017
Úkoly pro chybějící žáky ze dne 22.5.
Pracovní sešit český jazyk str. 30, cv. 7. Český jazyk učebnice str. 138, cv. 6 - písemně jen 2 přísloví dle vlastního výběru. Matematika pracovní sešit str. 58 dokončit. Str. 59, cv. 1 a 2.
21.5.2017
Novinky z naší třídy
Vážení rodiče a milé děti, jsem tu s dalšími novinkami z naší třídy. Tou nejhlavnější je tradiční focení tříd. Fotit se budeme v pátek 26. května. Fotografie třídy stojí 25 Kč a peníze vezmu z fondu. Děti pak mají možnost se vyfotit sami nebo ve skupinkách s kamarády nebo sourozenci. Každá taková fotografie stojí 20 Kč. Pokud budete mít zájem o takovouto fotografii, dejte mi to prosím vědět písemně do notýsku nebo na papírku a dejte svému dítěti potřebný peněžní obnos. Pan fotograf ještě nabízí zhotovení 4ks průkazových fotografií za 100 Kč. Všechny tyto informace si ještě pro jistotu s dětmi napíšeme do notýsku. Školní rok se blíží ke svému konci, ale my zatím stále nepolevujeme ve své práci. Při hodinách českého jazyka se nadále prokousáváme psaním párových souhlásek ve slovech. Budeme v tom pokračovat i nadále. Děti nutím si říct buď slovo příbuzné nebo jiný tvar slova tak, aby opravdu slyšely, jakou souhlásku ve slově napsat. U některých slov to úplně jednoduché není. Při matematice jsme začali násobit číslem 4 a v příštím týdnu s ním začneme i dělit. Nezapomínáme ani na procvičování sčítání a odčítání do 100 a řešení slovních úloh. Pro dnešek je to všechno. Hezký zbytek víkendu a pohodový příští týden vám všem přeje Jitka Krbcová
16.5.2017
Úkoly pro chybějící žáky ze dne 16. 5.
Matematika pracovní sešit str. 55, cv. 7 do M-Š (zápis, výpočet, odpověď), str. 56, cv. 1, 2, 3. Český jazyk str. 137, cv. 2 - opsat první tři věty. Paní učitelka Beranová vzkazuje, že děti by měly mít v pracovním sešitě z prvouky hotové tyto stránky: 38, 39, 40, 41, 44.
12.5.2017
Úkoly pro chybějící žáky ze dne 12.5.
Matematika pracovní sešit str. 54, cv. 4, 5, 6, 7. Český jazyk učebnice str. 135, cv. 1 ústně, cv. 2 ústně. Cvičení 3 písemně - vzor: láhev (lahve) atd.
11.5.2017
Úkoly pro chybějící žáky ze dne 9.-11.5.
Matematika pracovní sešit str. 53 celá, 54, cv. 1, 2, 3. Matematické minutovky str. 14, cv. 27b). Český jazyk pracovní sešit str. 29, cv. 4. Český jazyk učebnice str. 133, cv. 5 - až ke slovu balet písemně, zbytek cvičení ústně.
8.5.2017
Novinky z naší třídy - už květnové
Vážení rodiče a milé děti, tak konečně se dostávám k tomu, abych se s vámi všemi podělila o novinky z naší třídy. V pátek chybělo ve třídě dost dětí, tak se k nim nedostala informace o tom, že v úterý 9. května bude vyučování končit v 11:30. Nebudu ve škole celý den, hodiny za mne odučí paní uč. Nováková. Pátá vyučovací hodina odpadne. Děti, které byly v pátek ve škole, si tuto informaci psaly do ŽK. Vy, kteří jste ve škole nebyli a zítra půjdete, napište si do ŽK: V úterý 9.5. bude vyučování končit v 11:30. Podpis rodičů. Ve středu máme naplánované pravidelné divadelní představení v kině. Z hlavy vám neřeknu, na co jdeme. Ve čtvrtek jsme přijali pozvání na divadelní představení do Staňkova. Jde o pohádku Princezna ze mlejna, kterou nastudovali ochotníci ze Staňkova spolu s dětmi ze ZŠ Staňkov. Vzhledem k tomu, že tato představení bývají velmi podařená, pojedeme, i když už půjde o druhé divadlo v jednom týdnu. Cena i s autobusem bude 30 Kč. Autobusy jsou zajištěné. Po oba dny si děti vezmou do školy i učení. Ve zbytku dne se budeme učit normálně. Už máme naplánovaný i třídní výlet. Pojedeme až 22. června a vyrazíme do Pohádkové chalupy kousek za Plzeň. Chalupa je přímo v obci Břasy – Vranovice. Mají programy pro školy i rukodělnými dílnami. Něco se dozvíme, něco si vyrobíme, něco si koupíme a v případě slušného počasí, tak se i projdeme. Předpokládanou cenu a bližší informace si řekneme později. Při hodinách českého jazyka jsme si začali probírat psaní párových souhlásek na konci slov. Je velmi důležité si říci buď slovo příbuzné nebo jiný tvar slova tak, abych slyšel/a, jaké písmenko nakkonci slova napíšu – dub – hodně dubů – slyším b, napíšu b apod. Párové hlásky budeme probírat postupně. Probrané máme b-p. Nyní nás čeká d-t. Nezapomínáme však ani na psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Při matematice násobíme, až se z nás kouří. Už umíme násobit i dělit č. 2 a 3. Příští týden k tomu přidáme násobení a dělení číslem 4. S násobení většinou nejsou problémy, Někteří se perou s dělením. Jde však jen o trénink. Tak snad je to všechno. Hezký zbytek prodlouženého víkendu přeje Jitka Krbcová
5.5.2017
Úkoly pro chybějící žáky ze dne 5.5.
Matematika pracovní sešit str. 53, cv. 1, 2, 3, 4 - jen příklad, cv. 5. Minutovky str. 13, cv. 26 b). Český jazyk pracovní sešit str. 27, cv. 6. Prvouka pracovní sešit str. 39, 40 - celá. Str. 41, cv. 11, 12.
4.5.2017
Úkoly pro chybějící žáky ze dne 4. 5.
Matematika pracovní sešit str. 52 dokončit, str. 53, cv. 8. Český jazyk str. 132 cv. 5a) písemně, cv. b) ústně. Oranžový pracovní sešit str. 28 cv. 2.
3.5.2017
Úkoly pro chybějící žáky ze dne 3. 5.
Matematika pracovní sešit str. 51, cv. 1 a 5. Minutovky str. 12 dokončit, str. 13, cv. 25 celé. Písanka str. 36 celá.
1/23    >>  >|

nahoru webmaster