ZŠ Horšovský Týn
třída 2.C

zprávy pro rodiče
1/19    >>  >|
22.2.2017
Úkoly pro chybějící žáky ze dne 22.2.
Český jazyk str. 92, cv. 4 - věty jsme napsali a označili jsme kroužkem samohlásky a dvojhlásky - napište jen 3 věty. Pracovní sešit český jazyk - str. 18, cv. 2 dokončit. Matematika pracovní sešit str. 18, cv. 1 - my jsme cvičení dělali ve skupinách, doma musíte dětem pomoci. Str. 17, cv. 5 celé.
17.2.2017
Úkoly pro chybějící žáky ze dne 17.2.
Český jazyk pracovní sešit - str. 18, cv. 1 - vypsali jsme jen samohlásky a do rámečků písmena, která označují stejnou samohlásku (i/y, í/ý, ú/ů). Učebnice str. 89, cv. 3 - zkoušeli jsme na tabuli první 2 slova. Matematika pracovní sešit str. 15 dokončit, str. 16, cv. 1 a 4. Matematické minutovky str. 3, cv. 6a).
16.2.2017
Úkoly pro chybějící žáky ze dne 16.2.
Do Čj-Š jsme si napsali: samohlásky krátké - a, e, i, y, o, u. Samohlásky dlouhé - á, é, í, ý, ó, ů, ú. Vysvětlili jsme si, že samohlásky jsou hlásky, které mohou samy tvořit slabiku. Samohlásky označujeme kroužkem (viz. uč. str. 89). Do sešitu jsme si napsali 5 slov a každou samohlásku jsme označili tužkou kroužkem. Vysvětlili jsme si i to, že hlásky vyslovujeme a písmena píšeme. Řekli jsme si i to, že písmena i/y a í/ý označují stejnou samohlásku. Do Čj-D str. 90, cv. 6a). Matematika pracovní sešit str. 15, cv. 3 do M-Š. Cv. 4 - příklady napsat jen do fialového rámečku v pracovním sešitě. Ze stránky 15 pak ještě vypočítat žlutý sloupeček.
15.2.2017
Úkoly pro chybějící žáky ze dne 14. a 15. 2.
Matematika pracovní sešit str. 14 dokončit, str. 15, cv. 1 Písanka celá stránka s malým psacím g. Při českém jazyce jsme se pokoušeli o popis pohádkové postavy - všímali jsme si výšky postavy, barvy očí, vlasů, velikostí uší, zvláštních znaků, oblečení. Stačí zkusmo 4 až 5 vět. Připomněli jsme si psaní vět - začátek a konec věty.
13.2.2017
Úkoly pro chybějící žáky ze dne 13.2.
Matematika pracovní sešit 2. díl - str. 13, cv. 1 dokončit, str. 14, c. 1. Český jazyk str. 81 až 82 přečíst a splnit ústně úkol a), b). Písemně úkol 2 a úkol 6 na str. 83.
10.2.2017
Úkoly pro chybějící žáky ze dne 10.2.
Pracovní sešit český jazyk - str. 17, cv. 6 dokončit. Učebnice str. 75, cv. 10 písemně. Matematika pracovní sešit 2. díl - str. 12 celá, str. 13,cv. 1 - první dva sloupce. Matematické minutovky 2. díl str. 2, cv. 3
9.2.2017
Úkoly pro chybějící žáky ze dne 9.1.
Písanka str. 24, úkol s tužkami a smajlíkem. Český jazyk učebnice str. 75, cv. 8 ústně, cv. 9a) písemně. Matematika pracovní sešit 1. díl, str. 85, cv. 5, 6, 7, 8.
9.2.2017
Omluva 9.2.
Teď jsem si všimla, že už několik dní píši, že je leden. Úkoly jsou samozřejmě únorové. To to letí! J.K.
8.2.2017
Úkoly pro chybějící žáky ze dne 7. a 8. 1.
Matematika pracovní sešit 1. díl - str.84, cv. 2, 3, 5, 6, strana 85, cv. 1, 2, 3, 4. Matematika pracovní sešit 2. díl, str. 11, cv. 1, 2, 3 a cvičení 6 jsme dělali do sešitu (není tam místo na zápis). Písanka str. 25, písmenko j- 5 řádek. Pracovní sešit český jazyk str. 15 celá, str. 16, cv. 4, str. 17 cv. 6 (prvních 6 slov).
6.2.2017
Úkoly pro chybějící žáky ze dne 6.1.
Matematika pracovní sešit str. 10 celá, Český jazyk pracovní sešit str. 15 celá, Písanka str. 24 4 řádky, Matematické minutovky str. 30 dokončit.
1/19    >>  >|

nahoru webmaster