ZŠ Horšovský Týn
třída 2.C

zprávy pro rodiče
1/11    >>  >|
30.9.2016
Úkoly pro chybějící žáky ze dne 30.9.
Český jazyk - trénovali jsme opět skupiny di, ti, ni a dy, ty, ny: krásn_ mot_l, t_kot hod_n, slun_čko, ručn_k, šat_, kon_k, jehla a n_t, rybn_k, novin_, léčivá mast_čka Matematika - pracovní sešit - str. 14, cv. 1, 2 a 3
29.9.2016
Úkoly pro chybějící žáky ze dne 29.9.
Český jazyk - psali jsme diktát Písanka - str. 5 celá Čítanka - četli jsme Podzimní říkadla na str. 21, hledali jsme rýmy, říkali jsme si, k jaké příležitosti se říkadla užívala Matematika - str. 13, cv. 3, 4, 5 Do školního sešitu z matematiky jsme trénovali příklady na sčítání do 20 s přechodem desítky. Do domácího sešitu jsme si napsali 10 příkladů na totéž a pomocí rozkladu je mají děti doma spočítat
27.9.2016
Úkoly pro chybějící žáky ze dne 27.9.
Český jazyk - nejdříve jsme si společně zkusili na tabuli doplnit chybějící i/y a pak jsem doplněná písmena smazala a děti psaly samostatně do sešitu:chod_dlo, d_ně, stan_, Mat_sek, pihat_ kluk, bodlin_, žlut_ míč, dřevěn_ plot, kamenn_ most, peřin_. Za domácí úkol do Čj-D je v učebnici na str. 16, cv. 7a,b Matematika - pracovní sešit str.12 cv. 4, str. 13, cv. 2 Matematika domácí - M-D: slovní úloha - v ZOO mají 20 želv. 7 želv je velkých, ostatní jsou malé. Kolik malých želv mají? Zápis, výpočet, odpověď
26.9.2016
Úkoly pro chybějící žáky ze dne 26.9.
Český jazyk - psali jsme diktát, tak nic Písanka - str.4 celá (odpovědi na otázky najdete v modrém textu) Matematika - Pracovní sešit str. 11, cv. 2 a 3 Minutovky - str. 4, cv. 7a
22.9.2016
Úkoly pro chybějící žáky ze dne 21. a 22.9.
Český jazyk - trénujeme di, dy, ti, ty, ni, ny - říkám slova a děti určují co slyší a co napíší Pracovní sešit Čj- str.3 celá, str. 4, cv. 3 Písanka - str. 3 celá Matematika - str. 9, cv 1 a 2 jen do pracovního sešitu, cv. 3 do M-Š - Vysvětlili jsme si, že každá slovní úloha má 3 části: zápis, výpočet, odpověď, takže: hřibů 15, pod to kozáci 4 a pod to celkem. Vynecháme řádku a následuje výpočet - příklad. Opět vynecháme řádku a napíšeme odpověď. Honza našel celkem 19 hub. Minutovky - str. celá, str. 4, cv. 8
18.9.2016
Novinky ze 2.C
Vážení rodiče a milé děti, jsem tu zase s několika málo informacemi a novinkami z naší třídy. Nejdříve k rozvrhu. V pondělí, v úterý a ve středu máme podle rozvrhu 2 hodiny českého jazyka, ve čtvrtek pak tři a v pátek jednu. Každý den tedy budeme mít jednu hodinu mluvnice, v pondělí a ve středu bude druhá hodina českého jazyka jako čtení a psaní, úterky a čtvrtky pak bude ta druhá hodina jen čtení a třetí hodinu českého jazyka ve čtvrtek budeme věnovat zábavnějším činnostem týkajících se našeho mateřského jazyka, na které nám při jiných hodinách nezbude čas. Mám ve třídě připravené čítanky, v příštím týdnu je dětem rozdám a budou si je do školy nosit podle rozvrhu, tedy každý den, kromě pátku. Pokud začneme ve škole při některých hodinách čtení číst společně mimočítankovou četbu, dám vědět, aby děti nenosily čítanky do školy zbytečně. Diktáty budeme psát vždy v pondělí a ve čtvrtek. Jeden už máme za sebou a dopadl skvěle. Desetiminutovky z matematiky budeme psát každou středu. Případnou větší prověrčičku včas nahlásím Při hodinách matematiky zatím opakujeme učivo z 1. ročníku. Nic nového nás zatím nepotkalo ani při češtině. Čeká nás opět Juniorfest. Budu ráda, když do toho zase se mnou půjdete. Souhlasy s účastí na něm spolu s bližšími informacemi vám pošlu písemně na lístečcích. Tak, pro dnešek by to bylo všechno. Pohodový příští týden vám všem přeje Jitka Krbcová
4.9.2016
Hurá do školy!
Vážení rodiče a milé děti, prázdniny utekly jako voda a my stojíme na začátku nového školního roku. Doufám, že jste si všichni prázdniny užili a nabrali dostatek sil k dalšímu vzdělávání. Dovolte tedy, abych vás všechny přivítala ve třídě II.C, popřála vám všem,aby se vám v následujících měsících co nejlépe dařilo a společně jsme si ten náš další společný rok co nejvíce užili! A teď několik novinek na úvod školního roku. Pořádek dělá přátele, takže třídní fond: K 22.4. 2016 jsem v kasičce měla 9 Kč na dítě a začali jsme vybírat 200 Kč. Ve fondu tedy bylo 209 Kč na dítě. Utratili jsme 40 Kč za divadelní představení Tři přadleny, 10 Kč za Akademii ZUŠ, 10 Kč za Taneční akademii a 18 Kč za nakoupení výtvarných potřeb na výrobu dárků pro maminky ke Dni matek. Koncem prázdnin jsem za 25 Kč pro každé dítě nakoupila sešity do druhé třídy. Ve fondu nám tedy zbývá 106 Kč na dítě. Mám už sepsané a vyúčtované všechny děti, které se nějaké akce během první třídy nezúčastnili. Těm peníze budu vracet v příštím týdnu. Vše budu psát do notýsku. Dále jsme vybírali 200 Kč na třídní výlet. Svíčkárna nás stále 50 Kč a doprava 53 Kč. Zbývá tedy 97 Kč na dítě. Když tedy vše dám dohromady, máme ve fondu 203 Kč na dítě. Zatím tedy nic do fondu vybírat nebudu. Jak jste viděli, děti si domů v pátek už přinesly některé pracovní sešity a učebnice na zabalení. Pracovní sešity už od druhého ročníku platí rodiče. Částku však v tuhle chvíli nevím. Hned jak budu mít informace od naší paní účetní, dám vám vědět, o jakou částku půjde. Navrhuji vybrat peníze za všechny pracovní sešity najednou, ať to máme z krku. Stejně jako vloni, i letos mají děti ve třídě věšáčky na ručníky a na cvičební úbory. Ve třídě máme i tác na hrnečky. Kapsáře s výtvarnými potřebami budou pověšené na lavicích. Do kapsáře prosím dejte: vodové barvy, tempery (stačí 5 -6 ti barevné), několik štětců – ploché i kulaté, lepidlo tyčinku, menší lepidlo Herkules, barevné papíry (přidám je k těm z loňska), ubrus na lavici, triko, košili nebo zástěrku kvůli ochraně oděvu před barevnou kalamitou, modelínu, kelímek na vodu, voskovky. Co půjde, podepište. Na zadávání domácích úkolů se teprve budu s dětmi domlouvat, určitě je však ještě nebudu dávat v příštím týdnu. Stejně tak se budeme domlouvat na psaní diktátů a matematických desetiminutovek. Tak snad je to zatím všechno. Doufám, že vám z té hromady informací nejde hlava kolem. Pohodové vykročení do nového týdne i školního roku přeje Jitka Krbcová P.S. Na stránkách jsou nové fotky. Změna rozvrhu a hlavičky webových stránek samozřejmě bude.
23.6.2016
Organizace posledních dní školního roku
A jsme ve finále! Školní rok je u konce a prázdniny jsou za dveřmi, tak tu mám jen několik informací na poslední školní dny. Pátek 24.6. - sportovní den. Ráno se děti sejdou před školou v půl osmé. Prosím o dochvilnost, protože už v 7:40 půjdou společně s paní uč. Novákovou na stadion, kde bude sportovní den probíhat. Děti chodící ráno do družiny ven přivede paní družinářka. S sebou je potřeba mít: pití, svačinu, vhodné oblečení na sport, pokrývku hlavy a popřípadě i opalovací krém. Konec sportovního dne je naplánován na 11:30 na stadionu a pak se děti společně přesunou do školy. Během dopoledne děti absolvují několik lehkoatletických disciplín - běh na 60m, 400m, skok do dálky z místa i s rozběhu, hod kriketovým míčkem a hod obouruč těžším míčem(autový hod). Od pondělí do středy.pak budeme společně uklízet třídu, když bude čas, tak ještě koukneme do Slabikáře nebo si společně uděláme nějaký zábavný úkol či hru, podle počasí budeme chodit i ven. Takže děti s sebou budou nosit penál, Slabikář, notýsek a žákovskou knížku, samozřejmě i svačinu a pití. Dorozdáme si i zbytek sešitů, odneseme si cvičební úbory a kapsáře. Zřejmě si rozdáme i učebnice do 2. ročníku. Ve čtvrtek pak přijde den D a hodina H. Ráno se sejdeme před školou. Tam proběhne společné slavnostní zakončení školního roku. Pak se teprve přesuneme do třídy a rozdáme si vysvědčení. Ve čtvrtek budeme končit v 8:35 a pak už hurá na prázdniny! Prozatím je to všechno. pokud bude něco nového, ozvu se. Jitka Krbcová
14.6.2016
Plán na 15.6.
Dobrý den vám všem, mám pro vás jen kratičkou informaci ke středě 15.6. Dětem jsem vše řekla, tak jen pro jistotu. 5.B si pro prvňáčky připravila trasu s plněním zábavných úkolů. Trasa nebude dlouhá, za hodinku bychom měli být zpátky. Jde jen o to, aby zítra děti přišly v oblečení, ve kterém budou moci jít na trasu do přírody. Po zbytek dne se budeme učit podle rozvrhu, takže děti přijdou normálně s aktovkou a věcmi na vyučování. Pokud bude pršet, do parku na trasu nepůjdeme a vše přeložíme na jindy. Jitka Krbcová
12.6.2016
Novinky z naší třídy
Vážení rodiče a milé děti, jen několik informací. To hlavní: od pondělí 13. června nebudu dávat domácí úkoly! Zůstane jen čtení. A to zase taková věda není. Pro většinu čtenářů z naší třídy to bude hračka. Chybí nám několik stránek ve Slabikáři, ty v pohodě dočteme. Písanku dopíšeme ve škole a i v matematice jsme v poho. Jediné, co teď v matematice podle plánu máme ještě do konce šk. roku udělat je sčítání do 20 se přechodem desítky - např. 8 + 7 apod. Tyto příklady jsme začali dělat už v pátek. Jde o to rozložit si druhé číslo tak, aby první číslo z rozkladu dalo s prvním číslem příkladu dohromady desítku - např 8 + 7 = sedmičku rozložíme na 2 a 5, protože 8 + 2 je 10 a to my už pak dále umíme. 8 + 7 = 8 + 2 + 5 = 10. Nebojte, budeme to trénovat a ve druhé třídě to dorazíme. Máme za sebou pasování na čtenáře a musím děti pochválit. Za chování i za čtení! Vy, dospěláci, kteří jste se do knihovny přišli podívat, mi určitě dáte za pravdu. Pokud někdo z dospěláků v knihovně pořídil slušné fotky, pošlete mi je mailem nebo na flashce a já je dám na web. Ve foťáku mám ještě fotky z dětského dne, ale ještě jsem je nestihla na web dát. Polepším se. K organizaci konce školního roku zatím víc informací nemám, včas se ozvu, abyste věděli, co Vás čeká a nemine. Hodně sil do finále přeje Jitka Krbcová
1/11    >>  >|

nahoru webmaster