ZŠ Horšovský Týn
třída 3.C

zprávy pro rodiče
1/32    >>  >|
6.4.2018
Úkoly pro chybějící žáky ze dne 6.5.
Matematika pracovní sešit str. 20 dokončit, str. 21, cv. 1, 2. Učebnice Čj str. 106, cv. 2a)b) - pís. do Čj-Š. Vyjmenovaná slova str. 39, cv. 4, 5. Do Žákovské knížky - jiná sdělení si prosím napište: Dne 10.4. a 13.4. končí vyučování v 11:30 hod. Dne 30.4. a 7.5. je ředitelské volno. Dne 19.4. se v době od 16:00 do 17:30 konají pohovory s rodiči - konzultační hodiny.
5.4.2018
Úkoly pro chybějící žáky ze dne 3.4., 5.4.
Vyjmenovaná slova str. 38, cv. 1, 2, 3. Učebnice českého jazyka str. 105-106, cv. 1 - a)b) - písemně a zeleně jsme si kroužkovali zy a předpony vy-. Zbytek cvičení jsme dělali ústně. Matematika pracovní sešit str. 20, cv. 1, 2, 5, str. 16 - dokončit. Angličtina - učebnice str. 37- čteme a překládáme růžové rámečky, oranžové cvičení pod textem - mají rozhodnout, zda je to pravda (true) nebo lež (false) - věty se vztahují k textu v růžových rámečcích. Pracovní sešit str. 40, cv. 1 - jen přepsat.
1.4.2018
Techmánia 4. 4.
Vážení rodiče a milé děti, ve středu 4.4. naši třídu čeká výlet do Techmánie do Plzně. Odjíždět budeme v 7:50 od školy. Sejdeme se v 7:40 před školou. Znovu opakuji - před školou. Děti, které ráno chodí do družiny, půjdou normálně do družiny a paní vychovatelka je včas pošle do šatny, aby se přezuly a přišly před školu. Přezůvky si nechají v šatně. Program v Techmánii je naplánovaný od 9:00 do 12:00. Budeme mít i průvodce. Spolu s námi jedou v autobuse děti ze 2.C. Ty budou mít v Techmánii program svůj. Návrat ke škole je naplánován zhruba ve 13 hodin. Čas je skutečně orientační. Obědy jsem dětem nechala plošně odhlásit. Nemohu totiž zaručit, že ho opravdu stihneme. Je důležité, aby každé dítě vědělo, kam má po návratu z výletu jít - družina, domů, autobus apod. S sebou si děti vezmou batůžek s těmito věcmi: pití, svačina, drobné kapesné. Pokud si někdo s sebou vezme mobil, ručí si za něj sám. Nepřízeň počasí řešit nemusíme - budeme celou dobu vevnitř. Tak snad je to všechno. Doufám, že si užíváte Velikonoce. Kluci už určitě mají upletenou pomlázku a holky obarvená vajíčka. Tak si to velikonoční pondělí pořádně užijte a v úterý se na všechny děti těším ve škole. Jitka Krbcová
25.3.2018
Aktuálně z naší třídy
Vážení rodiče a milé děti, tak se konečně dostávám k tomu, abych za se na naše stránky napsala několik řádek o tom, co se děje v naší třídě. Při hodinách českého jazyka se dále prokousáváme psaním i/y po obojetných souhláskách. Nyní se pereme s vyjmenovanými slovy po v. Podle očekávání nejvíce problémů máme s předponou vy/vý. Vzhledem k tomu, že děti ještě neumí určit kořen slova, tak si zkoušíme slabiku vy/vi zakrýt a dává-li nám zbytek slova nějaký význam, jde o předponu vy/vý. U některých slov, však mají děti s významem potíže. Pokud na slova s předponou vy/vý narazíme, vždy se u nich zastavíme a vysvětlujeme si je. Zastavujeme se u nich i při diktátu a pravopisných cvičeních. Hned po velikonocích se vrhneme na vyjmenovaná slova po z. Trošku už naťukáváme slovní druhy, protože ty nás čekají hned po vyjmenovaných slovech. Všimla jsem si, že některé děti přestaly dělat opravu diktátů a pravopisných cvičení. Tím, že si chybu uvědomím a opravím si ji, už ji s největší pravděpodobností příště neudělám. Při matematice už počítáme do 1000 – bez problémů. Sčítáme i odčítáme a stupňujeme obtížnost příkladů. Určitě se vám děti pochlubily, že čísla i cvičíme – dupeme, tleskáme, plácáme se do stehen a ještě k tomu luskáme prsty. Při této aktivitě si děti uvědomují, že každá cifra má ve více místném čísle své místo. Neustále také trénujeme písemné sčítání a dočítání. Nutím děti, aby si ke každému příkladu udělaly zkoušku. Zkouška se vždy dělá pomocí sčítání. Někteří zkoušku odmítají počítat a jen opíší čísla z příkladu. Pak koukají, když zjistí, že při tom, když se spletou, tak chybu nenajdou. Nezapomínáme ani na malou násobilku. Protože jsou Velikonoce za dveřmi, budeme v následujícím týdnu i velikonočně tvořit. Protože mi to nejvíc myslí v časovém presu – bohužel - obracím se na vás prostřednictví našich stránek až dnes. Dlouho jsem hledala, čím obohatíme vaši domácí velikonoční výzdobu. S nápadem mi pomohla Ivanka Ježková. Děkuji! Budeme šít! Látku a potřebné věci jsem koupila z fondu. Jediné, co si děti musí přinést je jehla. Je mi jasné, že ne všichni čtete vzkazy na našich stránkách hned. Nebojte se nic, v pondělí nejspíše budeme jen střihat a jen rychlíci, kteří budou mít jehlu, už budou moci i šít. V úterý by to ale chtělo, aby měly jehlu už všechny děti. Šít budeme vyšívací bavlnkou, tak je třeba, aby jehla měla trošku větší ouško. Zase ne moc, aby se s ní dětem dobře šilo. Jehlu prosím zapíchněte do kousku látky a dejte ji do krabičky. Snad se nikdo tou jehlou nezapíchne. Jehlu spolu s výrobkem si děti odnesou domů ve středu. V úterý po tělocviku si děti domů odnesou na vyprání i cvičební úbory. Ve středu totiž nebude kroužek vybíjené – zapíšeme do ŽK v pondělí. Ve středu pak domů pošlu i ručníky – některé už hodně změnily barvu. Podrobnosti o Techmanii dám na web v příštím týdnu. Hezký zbytek konečně jarní neděle a pohodové předvelikonoční období přeje Jitka Krbcová
23.3.2018
Úkoly pro chybějící žáky ze dne 23.3.
Český jazyk vyjmenovaná slova str. 37, cv. 14. Matematika pracovní sešit str. 17 dokončit.
19.3.2018
Úkoly pro chybějící žáky ze dne 19.3.
Psali jsme diktát: Slunce svítilo a my jsme se vydali pěšky na hrad. Cesta se vinula zeleným údolím. Na vyvýšeném místě jsme odpočívali. Viditelná značka nás upozornila na směr naší cesty. Nikdo neměl výhrady a my stoupali výš a výše. (u každého slova, ve kterém bylo vi/vy jsme se zastavili, zkusili se zdůvodnit). Vyjmenovaná slova str. 33, cv. 4. Při matematice jsme trénovali písemné sčítání a odčítání se zkouškou. Do žákovské knížky si prosím zapište: Ve čtvrtek 22.3. končí vyučování v 11:30 a není kroužek Aj.
14.3.2018
Úkoly pro chybějící žáky ze dne 14. - 16.3
Vzhledem k tomu, že ve čtvrtek a v pátek nebudu ve škole, protože jsem na školení, dám na stránky úkoly na všechny 3 dny. Práci si samozřejmě rozložte. Český jazyk - učebnice str. 101, cv. 4 a), b), c) - do Čj-Š. Ústně pak za d) a e). Str. 102, cv. 5a) pís. do Čj-Š. Cvičení 6 si zkuste alespoň ústně. Ve škole jej budou děti dělat ve skupinkách. Vyjmenovaná slova str. 34, cv. 7. Dne jsme při češtině psali do Čj - Š toto cvičení: V sobotu př_jel dědeček z L_tom_šle. Dět_ v_skaly radost_ a ukazovaly dědečkovi nové akvárium plné b_lých m_šek. Nachom_tla se k tomu mam_nka a poznamenala, že b_ dět_ mohly j_t na procházku do lesa. Nad lesn_ m_t_nou poletovalo chm_ří a bzučela spousta hm_zu. Matematika pracovní sešit str. 15 dokončit. Str. 18, cv. 2, 3. Matematické minutovky str. 8, cv. 15 - dokončit.
13.3.2018
Úkoly pro chybějící žáky ze dne 13.3.
Učebnice Čj - str. 100, cv. 3a)b). Vyjmenovaná slova str. 33, cv. 3. Matematické minutovky str. 8, cv. 15 - 2. řádka. Matematika pracovní sešit str. 15, cv. 1. Angličtina - pracovní sešit str. 35, cv. 7 - napiš co nejvíce slov, které znáš a které začínají daným písmenem - udělali jsme jen první dvě písmena. Do English přelož tyto věty: Jeho barva je modrá. (jeho - its) Jaké barvy je tato tužka? Jaké barvy je tamto pero?
12.3.2018
Úkoly pro chybějící žáky ze dne 12.3.
Vyjmenovaná slova str. 32, cv. 2. Matematika pracovní sešit str. 14 dokončit. Angličtina pracovní sešit str. 37, cv. 12.
9.3.2018
Úkoly pro chybějící žáky ze dne 9.3.
Matematika pracovní sešit str. 14, cv. 4. Minutovky str. 8, cv. 15 - jen první řádka. Lexikon vyjmenovaných slov - dokončili jsme dopisování příbuzných slov k vyjmenovaným slovům po v. Prošli jsme si Opaky - na téže stránce. Pak jsme si červeně napsali Pamatuj: cavyky, kavyl (tráva), vyza (ryba) Znovu Pamatuj!!! vidět, viset, vinout, viklat, visutý a zdůraznili jsme si, že v těchto slovech píšeme měkké i, protože to není předpona vy-vý. Vyjmenovaná slova str. 32, cv.1. A přes víkend se všichni naučí řadu vyjmenovaných slov po v. Do žákovské knížky jsme si do jiných sdělení zapsali: Ve dnech 15. a 16. 3. končí vyučování v 11:30 hod. Ve čtvrtek 15. 3. není kroužek Aj. Do fondu vybíráme 200 Kč.
1/32    >>  >|

nahoru webmaster