ZŠ Horšovský Týn
třída 5.C

zprávy pro rodiče
|<  <<  69/69  
4.10.2015
Novinky
Vážení rodiče a milé děti, Tak máme za sebou další týden. A jak jsme pokročili? Při hodinách českého jazyka stále procvičujeme čtení známých písmen a slabik. S radostí mohu říct, že všechny děti z naší třídy čtou! Nikdo nehláskuje, všichni čtou slabiky tak, jak mají. To je dobře, protože v příštím týdnu přibude další písmenko a s ním i další slabiky. Procvičujeme i čtení řady písmen, ve kterých se střídají tiskací i psací podoby písmen. To je pro děti velmi těžké, ale zatím zvládají. Trénujeme i diktáty písmen ze skládací abecedy. Písmenka skládací abecedy pokládáme i do mřížek. Většina dětí si s nimi velmi dobře poradí. Celkem zdařile pokračujeme i v uvolňovacích a zobratňovacích cvicích v písance. Trošku jsme se prali s lístečky, ale to je úplně normální. Je to velmi těžký cvik. Jsou i za úlohu. Při matematice pracujeme s čísly 0 – 5. Poznáme je, umíme určit počet, umíme je i porovnat. V pondělí už začneme psát jedničku. Ve středu 7. října začne i kroužek Angličtina hrou. Jak víte, kroužek bude fungovat každou středu pátou vyučovací hodinu, tzn. od 11:40 do 12:25 hod. Děti chodící na oběd do školní jídelny půjdou nejdříve na oběd a teprve pak začneme s kroužkem. Po kroužku družinové děti odvedu do družiny a ostatní půjdou do šatny a domů. Pokud by se kroužek nemohl z jakéhokoli důvodu uskutečnit, děti budou mít včas vše zapsáno v notýsku. V příštím týdnu také začneme s nácvikem na slavnostní zahájení Juniorfestu. S festivalovou hymnu si občas pustíme ve třídě, aby ji děti měly naposlouchanou a postupně se ji i naučí. Spolu s několika žáky z pátého ročníku také nacvičíme krátké vystoupení na skladbu Máme doma obludu z filmu Jak se krotí krokodýli. Nácviky budou probíhat během vyučování. Během příštího týdne také děti dostanou lístečky s podrobnějšími informacemi a s návratkou, kterou rodiče vyplní a pošlou zpět do školy. Tak, pro tuto chvíli je to asi všechno. Hezký zbytek víkendu a spěšný vstup do nového týdne přeje Jitka Krbcová
29.9.2015
Zkouška spojení a první zprávička
Vážení rodiče a milé děti, Webové stránky naší třídy už fungují, tak zkouším napsat první zprávičku. Máme za sebou první měsíc školního roku. Už umíme dvě písmenka a čteme první slabiky. Počítáme do pěti a dnes jsme se učili porovnávat čísla do pěti. Tak teď trošku podrobněji. Při hodinách českého jazyka už opravdu začínáme číst. Když jsem zkoušela čtení slabik z Živé abecedy, celá třída četla, tak jak má. Důležité je, aby si děti slabiku před přečtením nehláskovaly. Tedy žádné ,,m“ ,,a“ a přečtou ,,ma“. Naopak. První písmenko slabiky si podrží v pusince a přečtou až společně s písmenkem druhým. I proto si pod jednotlivými slabikami dopisujeme obloučky. Zítra se už naučíme další písmenko – L – a přibudou tak i další slabiky. Takže nehláskovat! Při zavedení nového písmenka se snažíme v jednotlivých slovech určit, zda písmenko slyšíme na začátku, uprostřed nebo na konci slova. Stejně tak, když kroužkujeme písmenko v textu, říkáme si, na jaké pozici v jednotlivých slovech je. Trošku se pereme s takzvanými mřížkami. Někdy je pro děti opravdu těžké určit, kde se dané písmenko ve slově – tedy i v mřížce – nachází. Mřížky jsou vždy rozděleny na slabiky, kvůli lepší orientaci. Slovo rozkouskujeme na slabiky a pak se lépe určuje, kam které písmenko patří. Nebojte se nic, budeme pilně trénovat a za chvíli zvládnou mřížky všichni. Vytleskávání a určování počtu slabik nedělá nikomu ve třídě sebemenší problém. Chválím! Při matematice stále pracujeme s číslicemi 0 – 5. Děti učivo zvládají v pohodě. Umí určit počet, najdou správnou číslici, ode dneška umí i porovnat. Dnes jsme vyvodili znaménko nerovnosti – náš pracovní název je ,,zobáček“. Při hodinách prvouky pracujeme s pojmy třída, škola apod. Zatím nic složitého. Koncem minulého týdne jsem zájemcům posílala zápisové lístky do školního klubu na kroužek Angličtina hrou. Pro velký zájem dětí prvních tříd poběží tři kroužky. Kroužek v naší třídě povedu já a paní učitelka Karbanová. Kroužek bude každou středu pátou vyučovací hodinu. Budeme končit ve 12:25. Začínáme příští středu – 7.října. A co říct závěrem. Třída I.C je třídou velmi šikovných dětí. Zatím se trochu pereme s upovídaností při hodinách, ale věřím, že společnými silami vše zvládneme. Krásný týden přeje Jitka Krbcová P.S. Dejte mi prosím po dětech vědět, zda Vám došel mail a zda nemáte problém s přístupem na naše stránky. Zprávičku napište do notýsku. Pro jistotu tam zítra dětem nalepím odkaz na naše webové stránky.
|<  <<  69/69  

nahoru webmaster